Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Lunet utvecklar framtidens infrastrukturer

Lunet har under många år drivit utvecklingen av Luleås tekniska infrastruktur genom att bygga ut fibernätet både i stadsmiljö och på landsbygden. Inom något år så kommer hela kommunen att vara utbyggd enligt regeringens mål för Sverige med 95 procents bredbandsanslutning. Lunet står för en stor del av den totala byggnationen.

Fibernätet är en av Luleås viktigaste tillgångar. Tack vare det kan man med hjälp av en pålitlig och stabil uppkoppling samverka med kunder och partners, kollegor och vänner över hela världen. Det digitala suddar ut landsgränser och skapar helt nya möjligheter.
För den nya tidens tjänster krävs dessutom en avbrottsfri uppkoppling, det kan vara för övervakning av patienter i hemmet eller för utrymningslarm på skolor – då accepteras inga fel i kommunikationen. I framtiden kommer självkörande fordon att behöva kommunicera med varandra och den tekniken finns och testas nu. Inom industrin används den redan. Allt baseras på en felfri uppkoppling.

Fritt wifi nästa stora utveckling
Lunet var tidigt ute med att utveckla Luleås fibernät såväl i stadsmiljö som på landsbygden. – – När allt är utbyggt – vilken roll ska Lunet ha? Den frågar ställer vi redan nu. Det handlar om framtidens förvaltning av fibernätet samt vilka möjligheter som finns med den digitala utvecklingen. Vi tittar alltså redan nu på möjligheter för att utveckla andra infrastrukturer baserat på det digitala, säger Johan Falk, affärsutvecklare på Lunet.
Ett spår är att bygga ut det fria wifi-nätet i centrala Luleå så att alla som bor och besöker staden kan vara uppkopplade och ta del av tjänster via nätet. Det kan vara för att lokalisera sig, kolla restider inom staden eller för att köpa biljetter till något centralt evenemang till exempel.
– Ett öppet och fritt wifi-nät ger helt klart stora fördelar för Luleå. Förutom att det gör staden mer attraktiv öppnas helt nya möjligheter för ökad integration och jämställdhet. För oss är det en fantastisk möjlighet som vi gärna vill utveckla tillsammans med kommunen, fortsätter Johan Falk.

Rustar för framtidens IoT
Det blir kommunen som står för den fria wifi-tjänsten, men Lunet som bygger ut möjligheten för att den ska fungera. Samtidigt pågår utveckling av ett så kallat sensornät för IoT (internet of things, sakernas internet) i Luleå. I framtiden kommer sensornätet att vara kopplat till flöden av fordon, trafik och människor i staden. Det kommer också att användas för exempelvis spårning av belagda parkeringsplatser samt allehanda mätningar av företeelser runt omkring oss. Med hjälp av IoT kan omvärlden bli kommunicerbar för en enklare vardag.
– Det finns en stor marknad med många aktörer som är intresserade av att utvecklas inom IoT men det är fortfarande ett tidigt skede för detta i Sverige generellt. Vi driver den utvecklingen också, parallellt med att vi grundar för kommunens fria wifi-nät. Vi bygger alltså infrastrukturer på flera nivåer, säger Johan Falk.
Det blir spännande att se hur Lunet kommer att vidareutvecklas i takt med att det digitala samhället ställer högre krav. Lunet gör det möjligt för Luleå att ta nästa steg in i framtiden.