Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Luni Metall kan avancerad legotillverkning och håltagning

När det gäller legotillverkning och bearbetning av metallrör, inklusive perforering av såväl runda som fyrkantiga och rektangulära rör, är det nog få som har lika mycket erfarenhet och kunskap som Luni Metall AB i Hillerstorp.

Håltagning i rör är en ganska klurig uppgift som kräver god materialkunskap, tålamod och precision, samt inte minst tillgång till rätt utrustning. Det har man på Luni Metall, där ett par rörlasermaskiner står till förfogande tillsammans med ett flertal experter på området.

Välinvesterad maskinpark
Att leverera med trygghet, leveranssäkerhet, pålitlighet och kvalitet har varit grundläggande för Luni Metall sedan företaget etablerades i mitten av 1980-talet. Det var förvisso med andra produkter, men samma kvalitetstänk genomsyrar verksamheten än idag under delägaren Sven Lagerströms ledning.
– Det började med lastpallar och pallkragar i mindre skala. Idag har vi en helt annan inriktning, som framstående legotillverkare av kundunika metallprodukter inom flertalet branscher. Vi är ganska breda i vårt erbjudande då vi har två rörlasermaskiner, likväl som resurser för plåtbearbetning, planlaser, robotsvetsning och stansning under samma tak, förklarar Sven Lagerström.
Luni Metall är relativt ensamma om att ha en så pass bred maskinpark i Småland, rentav i hela södra Sverige. Den välinvesterade maskinparken, likväl som en välmotiverad personalstyrka, gör det möjligt för företaget att ta uppdrag över i stort sett hela Sverige.

Bäst på butiksinredningar
Kompletta, ytbehandlade butiksinredningar och andra specialinredningar är exempel på frekventa uppdrag för Luni Metall.
– Leverantörer av butiksinredningar är sedan ett antal år tillbaka den största kundgruppen, men metallrör används inom väldigt många segment och därmed är utvecklingspotentialen näst intill oändlig, säger Sven Lagerström. Komponenter inom fordonsbranschen, underreden inom möbelindustrin samt medicinteknisk utrustning är bara en handfull exempel.
Småland har många aktörer, både underleverantörer och slutleverantörer, inom just butiksinredning. Luni Metall samarbetar som underleverantör till många av de företag som verkar inom samma eller närliggande branscher, och levererar till många av de största butikskedjorna i Sverige.
– Butiksinrednings- och möbelbranschen kommer med stor sannolikhet att vara huvudfokus även framöver, eftersom vi har en lång erfarenhet här. Det utesluter dock inte andra möjligheter parallellt, förtydligar Sven.
Att vidareutveckla och stärka sin kompetens inom just rörlaserskärning är något som man kommer att satsa ännu mer på framöver.