Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Lyckad bostadsplanering ger fler hyresrätter i Kungsbacka

Med 500 nya bostäder om året är Kungsbacka är en av de mest expansiva kommunerna i landet. Det senaste stora byggprojektet i kommunens bostadsplanering är Kolla Parkstad, som växer upp väster om Kungsbacka stad.

– Det är det största område någonsin som vi planerat för. Totalt blir det 1 100 bostäder varav 40 procent är hyresrätter, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M).

Många hyresrätter
Minst en tredjedel är hyresrätter. Det är kravet när Kungsbacka kommun låter bygga nya bostadsområden. Det är också något kommunen med råge lyckas uppnå.

– Vi är bland de bästa i landet på att bygga hyresrätter. I Kolla Parkstad och vårt andra nya de bostadsområde Björkris har vi 40 procent hyresrätter och i projektet Väster om ån är vi uppe i 50 procent, säger Per Ödman.

Han menar att Kungsbacka tar sitt regionala ansvar när man bygger bostäder i alla former: hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Det råder brist på bostäder i hela Göteborgsregionen och trycket på kommunerna är stort.

Dialog och snabbhet
Det finns flera anledningar till att Kungsbacka kommun lyckas med sin bostadsplanering.

– Vi har ett attraktivt läge. Dessutom finns det en politisk stabilitet och vilja som gör det möjligt, säger Hasse Andersson, strateg för fysisk planering i Kungsbacka kommun.
.
– Men framför allt ligger framgången i själva arbetet med att ta fram planerna, menar Per Ödman.

– Vi tar dialogen tidigt med alla intressenter, som allmänheten, byggföretag och myndigheter. På det viset blir vi medvetna om alla eventuella problem, säger han.

När planen sedan går vidare till byggnadsnämnden är den politiska ledningen överens och planen kan snabbt sättas i verket.

– Följden blir att vi sällan har några överklaganden vid stora bostadsprojekt, säger Hasse Andersson.

Fler bostäder i centrum
Utöver de nya stora stadsdelarna byggs nya bostäder även inne i centrala Kungsbacka där det är möjligt. Aranäs stadsdel i söder är ett exempel och snart tar det stora projektet Väster om ån fart, något som kommer att förändra stadsbilden ordentligt.

– Vi förstärker centrums identitet och attraktivitet och förbinder innerstaden med köpcentrat Kungsmässan, säger Hasse Andersson.