Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Lyckas inom logistikbranschen med långvariga relationer

NTG Växjö vill gärna vara med och driva utvecklingen inom transport- och logistikbranschen. Som en internationellt konkurrensutsatt bransch bjuder transportsektorn naturligtvis på utmaningar – men med rätt attityd och sunda värderingar kommer man långt enligt speditionschefen Niclas Suneson.

NTG Växjö är en del av den skandinaviska transportkoncernen Nordic Transport Group, som ofta beskrivs som Nordens snabbast växande aktör inom logistikbranschen. Det är egentligen inte så konstigt att gruppen fått en så pass storslagen titel. Affärsmodellen för NTG är unik och bygger på partnerskap där entreprenörerna i nätverket har stor frihet i att utveckla den egna verksamheten.

Satsar på långvariga relationer
Många av bolagen inom NTG har haft en kraftig tillväxt under de senaste åren. På NTG Växjö har man valt att skynda långsamt för att bibehålla värden som byggts upp under lång tid.
– För oss är det långvariga relationer som gäller. De samarbeten som vi har byggt upp och vidareutvecklar är resultat av många år av engagemang kring kundernas logistik. Att bygga hållbara och långsiktiga relationer är bara möjligt om man har kundens bästa för ögonen, och det handlar om så mycket mer än att hålla lägsta pris, säger Niclas Suneson.
– Vi är och ska vara konkurrenskraftiga prismässigt – annars är vi inte ett hållbart alternativ för framtiden, fortsätter han. Men för oss är det också oerhört viktigt att ta vara på andra värden som skapar kvalitet i leveransen av våra tjänster, såsom god arbetsmiljö och miljömässigt hållbara alternativ med ny teknik och nya bränslen som exempel. Det kommer vi att satsa mycket mer på framöver.

Kundanpassat håller i längden
Merparten av NTG Växjös trafik går mellan Sverige och Norge. En mindre del går till övriga Europa via samarbeten med svenska och norska kunder. Fokus kommer även framgent att kretsa kring utveckling av den svenska och norska marknaden, där NTG Växjö står för transport av partigods och lagerhållning av allt från ventilationsutrustning till möbler.
– Det finns många aktörer som konkurrerar om de största affärerna inom logistikvärlden. Det vi vill fokusera på är snarare småskalighet med god och personlig service. Det vi är riktigt bra på är att sy ihop en leverans som passar den enskilda kunden – vi har inga standardslingor och kan därför anpassa vår produkt precis efter vad kunden efterfrågar, säger Gunilla Tuvgren, transportadministratör på NTG Växjö.
Förmågan att tänka utanför ramarna och satsa på annorlunda koncept är en god investering för framtiden. För NTG Växjö har det visat sig mest lönsamt att hålla en hög servicenivå med kundanpassade leveranser och det är på samma väg man ämnar fortsätta framöver.