Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

m4 – logistikpartner med fokus på hög trafiksäkerhet och ökad miljömedvetenhet

En dynamisk problemlösare med siktet inställt på kostnadseffektivitet och smarta logistiklösningar med minsta möjliga miljöpåverkan – m4 gruppen är ett renodlat kunskaps- och tjänsteföretag som erbjuder trygghet och kundnytta. Det handlar om ömsesidig respekt och långsiktiga partnerrelationer. Med ny VD och en ny styrelseordförande tar m4 nu också fram en ny affärsplan där siktet är inställt på att komma ännu närmare kundens verksamhet genom anpassade helhetsösningar.

Stefan Johansson, ny VD för m4 gruppen, och Robert Norrsjö, ny styrelseordförande, vill koncentrera ännu mer resurser på att möta den moderna kundens krav gällande flexibilitet och mer kundanpassade lösningar. Liksom för de flesta andra branscher är helhetslösningar eftertraktade, en kontakt sköter allt.
– Som helhetsleverantör kan vi lösa det mesta inom logistik, konstarerar marknadschef tillika vice VD Håkan Tångring. Vi tar hand om allt från fjärrdistribution och lagerhållning till lösningar för rationell materialhantering inom industrin. Dessutom hyr vi ut maskiner för bygg och anläggningsarbeten, erbjuder transport av avfall och återvinningsmaterial samt lagerhållning och distribution av tank- och bulkmaterial.
Håkan understryker att m4 är en mångsysslare som strävar efter att lösa kundens problem oavsett bransch, typ av verksamhet och omfattning.

Hög trafiksäkerhet och ökad miljömedvetenhet
Trots att m4 bildades i nuvarande form för bara ett par år sedan är företaget uppbyggt av gedigen kunskap inom sina huvudområden. m4 föddes genom en sammanslagning av fyra väletablerade aktörer och har idag ca 900 personer sysselsatta varav ett 20-tal fokuserar på kundrelationer och försäljning ute på fältet och ett 30-tal arbetar som transportledare/innesäljare.
Koncernen har 270 ägare som också är företagets tjänsteleverantörer. Åkarnas engagemang bygger hela verksamheten och säljer m4 som varumärke.
– Våra ägare och åkare är vårt ansikte utåt och representerar företaget gentemot våra kunder. Tillsammans har vi arbetat igenom ett strukturerat tillväxtprojekt som fokuserar på befintliga såväl som potentiella kunder. Det har varit en stor utmaning och tunga investeringar under de senaste två åren, men vi tror på en ljus framtid där vi kommer att fortsätta konkurrera med vår främsta styrka som grundas på att leverera kvalitet i allt vi gör, fortsätter Tångring.
Kvalitet och pålitlighet illustreras bl.a. i gruppens ambitioner att främja miljövänliga körsätt och god arbetsmiljö. Tidigare i år utsågs m4 gruppen och dotterbolaget Ernsts Express tillsammans med Bellmans Transport i Stockholm till slutsegrare i NTF-företaget Säker Trafiks nationella tävling. Det står klart att m4 har landets bästa chaufförer som håller hastighetsbegränsningarna och därmed främjar både hög trafiksäkerhet och ökad miljömedvetenhet.

Styrkan som one-stop-shop
En av de största investeringarna sedan starten är ett förvärv av ett 50-tal fordonsekipage med tillhörande verksamhet och personal från Coop och kör ut distribution från två centrallager i Västerås respektive Bro. Idag har m4 ca 600 lastbilar och 150 entreprenadmaskiner samt är även med och driftar två containerterminaler varav en i Eskilstuna och en i Katrineholm. En satsning omfattande ett 10 000 kvm nybyggt lager på industriområdet Hacksta i Västerås är också gjort där företaget arbetar med att erbjuda logistiska tredjepartslösningar för kund. Mälardalen med omnejd är hemmaplan, men företaget verkar rikstäckande och enligt vedertagna normer inom åkeribranschen konkurrerar man med internationella aktörer.
– Vi vill framförallt kunna erbjuda helhetslösningar som en one-stop-shop inom logistik. Vi kommer att fortsätta utveckla våra kundrelationer och ta fram erbjudanden som ännu bättre stämmer överens med vad våra kunder verkligen vill ha, säger Håkan Tångring avslutningsvis.