Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

”Made in Skövde” står sig bra

Gamla Skaraborgs län kallas fortfarande för Skaraborg bland såväl företag som invånare. Det kan bero på att det råder en stark sammanhållning i det område som tidigare formellt var ett eget län. Företag i regionen har en bestående samverkanskultur och strävan efter att ständigt bli lite bättre. Det vittnar samarbetet mellan tillverkande företag inom ”Made in Skövde” om.

Skövde med omnejd är en ytterst intressant region. Här finns ett par världsledande motortillverkare samt en handfull riktigt stora industribolag som samtliga är ledande inom sina nischer. Blandat med det finns också en stor skara små- och medelstora aktörer, ofta underleverantörer till de största inom sina respektive branscher, som tillsammans sysselsätter väldigt många människor.
De små- till medelstora företagen är med andra ord lite som ryggraden i regionens näringsliv. För att stå sig ännu bättre i dagens tuffa konkurrens har många av dem valt att samverka inom initiativet ”Made in Skövde”.

Samarbete ger resultat
Sammantaget sysselsätts uppemot 350 personer inom ramarna för samarbetet vilket gör ”Made in Skövde” till en stark leverantör. Företagen inom samarbetet håller en stor transparens och gynnar varandra på flera sätt. Bland annat så görs gemensamma investeringar i kompetensutveckling och företagen kan också lämna offerter på mer omfattande uppdrag om de gör det med gemensamma resurser.

– Tillsammans kan vi leverera betydligt mer och vi kan också skapa erbjudanden och mervärden som var och en inte har möjligheter att skapa på egen hand. Vi kan med gemensamma krafter skapa och leverera helt nya produkter och det gör oss till en tuff konkurrent, säger Peter Persson, vd och ägare av verkstadsföretaget Ferrocon som ingått i samarbetet sedan starten. Persson var med sitt företag Ferrocon också en av initiativtagarna till ”Made in Skövde” tillsammans med bland andra Noremech, Nystedts mekaniska och Furhoff.
– Vi ser tydliga resultat genom samarbetet, fortsätter Peter, och vi fortsätter att sälja in konceptet. De flesta kunder söker begränsa antalet leverantörer. Genom att samarbeta med oss kan man göra det.
– Vi är en samlad kraft som kan leverera många olika typer av produkter. Personligen brinner jag för förädling – ju mer vi kan förädla lokalt desto bättre. Vi blir starkare då och kommer upp i näringskedjan, avslutar Peter Persson med.