Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Made in Småland: världens bästa maskinprogram

Många goda idéer har fötts i de småländska skogarna under årens lopp. Bland annat Börje Karlssons uppfinning som mer eller mindre revolutionerade det småländska skogsbruket och som sedermera utvecklades till ett av världens bästa maskinprogram. Efter 60 år i branschen präglas Rottne Industri fortfarande av ständig förnyelse med täta nylanseringar och uppdateringar i programmet.

Det började med en enkel egenkonstruerad kran på en liten gård i Småland. Idag står Rottne Industri för ett av marknadens bredaste program av kraftfulla skogsmaskiner. En stor del av framgångarna bygger på tidig export där Tanzania och Chile var först men snart följdes av väldigt många andra skogstäta länder över hela världen.
Knappt hälften av Rottne Industris produktion går idag på export och bidrar därmed även till Kronobergs höga exportnetto, något som exportchefen Roland Axelsson är mycket stolt över.

För ett effektivare skogsbruk
Lagom till företagets 60-årsjubileum finns fina resultat att visa upp och under 2014 lanserades skördaren H21D. Det är en mycket kraftfull maskin speciellt anpassad för grov skog tack vare en ny starkare kran, som har betydligt högre lyft- och svängkraft samt ett uppgraderat skördaraggregat.
H21D har dessutom en ny hydrostatisk transmission som ger en mycket hög dragkraft. Maskinen har även marknadens modernaste apteringssystem inbyggt, samt en dieselmotor med den senaste reningstekniken som uppfyller kraven för Tier 4 (FT4).
– Vi har idag fyra modeller för skördare och fyra för skotare i programmet. De maskiner vi tillverkar är av typen kortvirkesmaskiner även kallade CTL-maskiner. De kapar virket direkt vid stubben, enligt de system som vi använder i Skandinavien. Kortvirkessystemet ger maximalt utnyttjande av råvaran genom att hela trädet kapas upp i de sortiment som ger bästa möjliga intäkt.
– Gemensamt för alla maskiner är att de är byggda med avancerad teknik för att skogsarbetet ska bli så lönsamt och effektivt som möjligt, förklarar Roland Axelsson vidare. Men det kräver också yrkesskickliga förare för att detta ska uppnås.

Högre lönsamhet med utbildning
Dagens system är mycket komplexa och en hel del är automatiserat, men trots det krävs det enligt Roland Axelsson en enorm yrkesskicklighet för att köra maskinerna på ett sätt som ger maximal avkastning på investeringen.
– Vi erbjuder alltid utbildning i samband med försäljning av en ny maskin. Föraren måste inte bara kunna köra maskinen, utan även till viss del felsöka den och förstå dess olika responser. Idag finns förvisso inbyggda system för felsökning, men ibland krävs support och om föraren har kunskap om systemet och kan åtgärda vissa problem på plats kan mycket värdefull tid sparas.
Efter många års investeringar, bland annat i en ny utvecklings- och testverkstad, står Rottne Industri väl rustade för att möta framtiden. Företaget har även investerat i ett nytt utbildningscenter som ger bättre möjligheter att visa hur systemen fungerar i verkligheten.

Industrin är en framtidsbransch
Verklighetsförankring är viktigt i flera avseenden. Rottne Industri har länge engagerat sig i ett länsövergripande samarbete för att få ungdomar intresserade av teknik. Genom nätverket GoTech hoppas man på ett större intresse där ungdomar blir mer medvetna om vilka möjligheter som finns inom industrisektorn.
– Jag tror att många saknar kunskap om hur verkligheten ser ut i en modern industri, men om vi kan bidra till att fler får uppleva den så kan vi förhoppningsvis skapa nya trender där industrin framhävs som en framtidsbransch, säger Roland Axelsson.
Tillsammans med andra industriföretag i regionen kan Rottne Industri skapa en ännu starkare tillväxt som gynnar hela Kronoberg. Företaget är även med i Tunga fordon som är ett kluster för samverkan mellan tillverkande företag och underleverantörer i regionen.