Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

”Made in Sweden” är hårdvaluta på världsmarknaden

Pressgjutna detaljer måste i princip alltid bearbetas i efterhand för att uppnå den precision som önskas. I gjutprocessen fastnar överflödigt material på detaljen, inom branschen kallat gjutskägg, som måste avlägsnas med hjälp av speciella gradverktyg. Kindaföretaget Horns Industriservice har specialiserat sig på att utveckla och tillverka den här typen av verktyg, inom branschen kallat skäggverktyg.

Precision, kvalitet och korta ledtider är kännetecknande för Horns Industriservice i Kisa. Med produkter av högsta kvalitet konkurrerar företaget med framstående verktygstillverkare från hela världen. Framgångarna för Horns Industriservice vittnar starkt om att svensk design, konstruktion, svenska varumärken och ”Made in Sweden” fortfarande är hårdvaluta på världsmarknaden.

Levererar till Sveriges viktigaste industrier
Skäggverktyg är den huvudsakliga produktkategorin, men Horns Industriservice tillverkar även andra typer av efterproduktionsutrustning och verktyg för färdigställande bearbetning. Antalet verktyg och moment som krävs efter pressgjutning varierar beroende på detaljens utförande och applikationsområde. Generellt gäller snäva toleranser och höga krav på slutprodukten, varpå verktygens precision måste optimeras så långt det bara går.
– Våra kunder är gjuterier, men slutkunderna finns inom fordonsindustrin samt övrig tillverkande industri. Indirekt är vi underleverantörer till dessa industrier. Eftersom produktionsverktygen nästan alltid ägs av slutkunden så måste vi ha en bra dialog med dem för att kunna utveckla verktyg med rätt egenskaper och rätt kvalitet, förklarar Johan Andersson, General Manager på Horns Industriservice.

Sveriges mest utsatta bransch?
Gjuteribranschen är enligt Johan Andersson en av Sveriges mest utsatta konkurrensmässigt.
– Enklare gjutning har till största delen flyttat utomlands, men i Sverige kan vi fortfarande konkurrera med tekniskt avancerad gjutning. Och då spelar skäggverktyget en central roll, eftersom det bara används i processer med hög automationsgrad. Därför kan vi säga att vi bidrar till att behålla produktion av avancerade gjutna detaljer i Sverige.
Johan förklarar att de största konkurrenterna finns utanför landets gränser, både för gjuteribranschen i stort och för Horns Industriservice som verktygstillverkare. Trots det söker företaget utöka sin exportandel och har redan tagit flera strategiska steg för att förverkliga det.
– Vi har nyligen flyttat till större lokaler och därmed skapat möjligheter för en mer omfattande produktion, fortsätter Johan. Vi har förberett för ökad export genom betydande effektiviseringar i vår produktionsprocess. Vi står väl rustade nu och har redan knutit nya kontakter som kan generera mer direktexport.

Viktig partner och arbetsgivare
Horns Industriservice är en viktig partner för svenska gjuterier och samtidigt en betydande arbetsgivare i en mindre kommun som Kinda. Johan Andersson är ordförande i Teknikcollege som finns vid Kinda Lärcentrum och sitter med i styrelsen för Svensk industriförening samt Svenska form- och pressverktygsföreningen.
– Engagemanget i Teknikcollege ser vi som oerhört viktigt med tanke på branschens utveckling mot allt mer avancerad produktion. Vi behöver knyta kompetens för det och här ser vi en stor utmaning. Alla måste dra sitt strå till stacken när det gäller kompetensförsörjningen, anser Johan, som räknar med att kunna nyrekrytera i närtid i samband med en ökad export.