Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Magnusson Shipping rustar för historiskt stort steg

När hamnen i Varberg flyttas passar man på att bygga ut ytorna för en ännu mer omfattande hantering av skogsprodukter som sågade trävaror och cellulosa. HallandsHamnar planerar för en expansion som ska göra Varberg till Europas modernaste skogshamn. Det ser Magnusson Shipping som klarerings- och befraktningsbolag mycket positivt på.

Skogsprodukter är sedan länge den största produktkategorin för Magnusson Shipping. Den stundande hamnflytten kommer även att öppna nya möjligheter för utökade projektlaster från Varberg. Inom Magnusson Shipping finns kompetens och erfarenhet av att ta hand om i stort sett allt som kan lastas och lossas över kaj.
– Vi rustar för tillväxt nu i samband med att Västerport ska byggas och hamnen flyttar till nya ytor. Samtidigt går vi på högtryck eftersom våra största produktgrupper sågade trävaror och pappersmassa ökar. Vi kommer att behöva utöka vår egen verksamhet för att möta framtida efterfrågan, säger Sven-Göran Åsare, vd på Magnusson Shipping.

Större ytor efter flytten
Magnusson Shipping bedriver linjetrafik till och från Storbritannien och Irland i samarbete med Scotline. Det är främst sågade trävaror som skickas från Varberg till den brittiska och irländska marknaden. I dagsläget är nio fartyg engagerade från Scotline, men större volymer kommer att kräva en större kapacitet.
– Det blir en utmaning att expandera samtidigt som vi är mitt uppe i en flyttprocess, och det kan också bli fråga om längre avstånd mellan kaj och lastplats. Den stora fördelen med flytten som vi ser är att vi kommer att få större ytor och det måste vi också ha för att kunna fortsätta växa tillsammans med skogsindustrin, förklarar Sven-Göran Åsare.
Större lagerytor och mer generösa ytor för lastning och lossning ser man fram emot på Magnusson Shipping, som följer utvecklingen av den nya hamnen med stort intresse.

Tar historiskt stort steg
Varberg ska även fortsättningsvis vara Sveriges främsta skogshamn. Magnusson Shipping kommer att fortsätta satsa på skogsprodukter, men även andra godstyper som passerar Varberg. Historiskt har det varit mycket projektlaster som vindkraftsfundament och turbinblad, vilket visar på den stora kunskapsbredd som finns inom Magnusson Shipping.
– Att få hantera stora projektlaster som husmoduler och vindkraftsverk räknar vi med framöver också. Det finns ju som sagt god marktillgång för det här i Varberg. Samtidigt utvecklar vi vår nyckelverksamhet och de värden som byggts upp inom Magnusson Shipping under mycket lång tid, säger Sven-Göran Åsare.
Magnusson Shipping etablerades redan 1892 av den skånske sjökaptenen Gustaf Magnusson, som tröttnat på sjömanslivet och ville pröva något nytt. Notabelt är att verksamheten än idag bedrivs i samma lokaler som då den startade för över ett sekel sedan.