Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Mäklare spår fortsatt stort tryck på bostadsmarknaden

Svensk Fastighetsförmedling har under 80 år varit den främsta aktören inom mäklarbranschen i Skellefteå och sålt i stort sett samtliga nyproducerade bostadsrätter under den senaste tioårsperioden. Efterfrågan på bostäder är större än någonsin när Skellefteå satsar framåt med visionen för 2030 – mot 80 000 invånare.

Fredrik Lindfors är mäklare och franchisetagare för Svensk Fastighetsförmedling i Skellefteå sedan flera år tillbaka. Han upplever ett allt större tryck på den lokala bostadsmarknaden där även mindre orter i Skellefteå kommun börjar utvecklas som eftertraktade bostadsområden.
– Intresset för att flytta till Skellefteå växer och vi ser nu en trend som pekar på att priserna stiger på bostäder rent generellt. När de centralt belägna områdena blir dyrare blir intresset för de mindre kringliggande samhällena större och här befinner vi oss nu i Skellefteå.

Stort behov av bostäder i Skellefteå
Skellefteå är ett intressant fenomen. Det är inte bara hemvändare som söker sig till den natursköna kommunen i norr, även människor som inte har rötter i bygden väljer Skellefteå. Det är annars relativt ovanligt för norrländska kommuner, menar Fredrik Lindfors.
– Skellefteå måste satsa på att bygga nytt och inte minst att bygga snabbare än tidigare. För att Skellefteå ska kunna bibehålla sin attraktivitet som boendeort måste vi ha tillgång till bra bostäder i attraktiva områden. Vi ser också att den demografiska utvecklingen ställer nya krav på bostadsmarknaden då äldre vill flytta från sina villor och bosätta sig centralt mycket tidigare än innan.
Det finns med andra ord ett stort behov av bostäder i såväl centrala Skellefteå som i de mindre byarna utanför centralorten. Samtidigt behövs fler mäklare då det börjar råda kompetensbrist i hela regionen. Svensk Fastighetsförmedling har tagit egna initiativ och startat Mäklarskolan tillsammans med Högskolan i Gävle med ett första intag under hösten 2015.

Mäklaryrket passar många
Fredrik Lindfors kom själv in i mäklarbranschen efter att ha påbörjat en utbildning inom ett helt annat område.
– Jag läste till systemvetare men började fundera i andra banor efter att en tidigare kollega hört av sig och tipsat om möjligheterna inom mäklarbranschen. Jag fick bland annat veta att det skulle finnas en möjlighet att bli franchisetagare för kontoret i Skellefteå och valde då att sadla om helt. Det har jag aldrig ångrat.
Det viktigaste inom yrkesrollen är att ha en känsla och ett genuint intresse för att göra affärer.
– Många påbörjar en mäklarutbildning för att de har ett intresse av hus och inredning. Det är inte fel, men man måste även se till helheten där det viktigaste är att göra bra affärer för såväl köpare som säljare av fastigheter, förklarar Fredrik. Som avslutning säger han:
– Mäklaryrket ställer höga krav på flexibilitet och förmågan att sätta sig in i andras situationer. Man måste också vara intresserad av sociala kontakter och människor. Jag tror att mäklaryrket passar många men tyvärr vågar man inte satsa, det söker vi överbrygga med Mäklarskolan. Jag ser positivt på framtiden och hoppas på att kunna rekrytera ett par nya mäklare under de närmaste åren.