Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mäklarhuset jobbar långsiktigt i Östersund

Mäklarhuset i Östersund har gått igenom bankkriser och lågkonjunkturer och kommit ut på andra sidan – starkare än tidigare och med Sveriges nöjdaste kunder.
– Jag tror på framtiden. Vi tar marknadsdelar för varje år och jobbar långsiktigt, säger vd:n och ägaren Linda Lydén.

Mäklarhuset etablerades 1973 och är idag Sveriges största privatägda mäklarkedja med omkring 120 kontor över hela landet samt cirka 550 medarbetare. Tack vare en stark lokal förankring fattas alla beslut lokalt, enligt lokala förutsättningar och behov. Samtidigt drar lokalkontoren nytta av en stor kedjas möjligheter att ta fram nya produkter, förhandla och utveckla tjänster.

Sveriges nöjdaste kunder
Mäklarhuset ligger långt före konkurrenterna när det gäller den digitala utvecklingen – både med uppföljning och service gentemot kunderna via interna system samt i hur man arbetar med marknadsföring och återkoppling.
– Vi är noga med detaljer och det märks även i de högkvalitativa tryckta alster vi använder oss av, ofta med exklusiva och mer tilltalande beskrivningar. Kanske är det också tack vare dessa och vår riktade marknadsföring som vi har fått förtroendet att sälja många av regionens dyraste villor, reflekterar Linda Lydén.
Utmärkande för Mäklarhuset är dock att samma tjänster ingår för alla oavsett om det är en mindre bostad som säljs för några hundratusen eller en villa för flera miljoner kronor. Oavsett prisnivå på affären så är det just den köparens och säljarens största affär i livet.
– Det vi gör – gör vi med hjärtat och vi finns där som rådgivare och stöd för både våra köpare och säljare före, under och efter en försäljningsprocess. Det är troligen därför vi gång på gång hamnar i topp med Sveriges nöjdaste kunder. Så har det varit under de senaste åren och naturligtvis vill vi fortsätta i samma mönster.

Positivt för Östersund
I Östersund har konjunkturen svängt fram och tillbaka sedan millennieskiftet. Mellan 2002 och 2007 fördubblades priserna på villor samtidigt som priserna på bostadsrätter tredubblades i Östersund. De fem senaste åren har det på grund av bostadsbristen byggts fler bostäder i Östersund, och staden har en ganska hög prisbild för att vara Norrlands inland. Östersund har en hel del inflyttning både från andra orter samt från landsbygden kring staden, dessutom är närheten till naturen och Åre också ett dragplåster.
– Jag tror på en positiv utveckling för vår del och 2017 kommer bli ett bra år. Inga större beslut om exempelvis amorteringskrav ligger som det ser ut just nu och kan oroa marknaden. Östersund har som stad god framtidstro och stor utvecklingspotential och det satsas inom flera olika områden inom kommunen – bland annat med fortsatt hög nyproduktion.
Mäklarhuset fortsätter att förfina sina tjänster under 2017 och kommer som tidigare fortsätta att använda utbildade fotografer, och kompletterar detta även med VR och möjlighet att se objekt via VR-glasögon. Utöver detta utvecklas man även avseende hur och vart objekten syns, bland annat med ännu fler internetsajter i samarbete med Bonnier och ökade satsningar på sociala medier.
– Det yttersta målet är att alla som lämnar oss oavsett som köpare eller säljare skall vara nöjda och vi lever mycket på rekommendationer, säger Linda Lydén avslutningsvis.