Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Malå gynnas av ökat intresse för prospektering

Malå, en inlandskommun 12 mil väster om Skellefteå, är på många sätt Sveriges mittpunkt för prospektering. Kommunen har byggts upp runt ett av världens mineralrikaste områden, Skelleftefältet, där Boliden AB påbörjade brytning av sulfidmalmer för cirka 80 år sedan. I början av 80-talet arbetade över 200 personer på den statliga prospekteringen i kommunen. Trots att verksamheten senare lades ner är Malå fortfarande en av Sveriges viktigaste mötesplatser för prospekteringsbolag.

1920 identifierades ett värdefullt malmområde i Boliden, mitt i det sulfidmalmsrika Skelleftefältet. Malmbrytning påbörjades 1924 och det blev startskottet för det internationella gruvbolaget Boliden AB, idag en av världens största aktörer inom gruv- och smältverksamhet. Många av Skelleftefältets malmfyndigheter ligger djupt och är utspridda över en stor yta, prospektering har pågått under nästan ett sekel och arbetet fortsätter än idag.

Lever gott på prospektering
Tekn. dr. Jan Anders Perdahl, idag vice ordförande i kommunstyrelsen i Malå, är specialist på berggrunden i norra Sverige. Han bedrev tidigare forskning på mineralers sammansättning vid Luleå tekniska universitet och har levererat mycket kunskap som idag används i prospekteringsverksamheten.
– Intresset för prospektering har skjutit i höjden och sedan början av 2000-talet har antalet aktörer som rör sig i området ökat, informerar Jan Anders Perdahl.
Den stora förändringen kom i samband med att metallpriserna steg, allt fler ville då få en del av kakan och idag lever Malå relativt gott på gruv- och prospekteringsverksamheten.
– Läget är förvisso helt annorlunda om vi jämför med 80-talet då vi hade den statliga prospekteringen, men eftersom allt fler söker sig hit kan vi med största säkerhet spå en ljus framtid för Malå som boende- och företagskommun.
Jan Anders Perdahl påpekar att det ena föder det andra, med fler prospekterare ökar även intresset inom övriga näringar. Ett flertal företag är rena avknoppningar till den omfattande prospekteringen och gruvdriften i Västerbottens inland.

Med motivation för att lyckas
Gruvnäringen är samtidigt internationell och det finns mycket utländskt kapital på marknaden. En del av det hamnar i Malå.
– Det finns oerhört mycket kunskap samlad i Malå, vi har bland annat SGU här med världens mest omfattande arkiv av borrkärnor. Informationen är tillgänglig för alla som kan dra nytta av den, förklarar Jan Anders Perdahl.
Med fler människor och verksamheter på plats ökar givetvis behovet av attraktivt boende. En stor utmaning är bristen på tillgängliga lägenheter i centrala Malå, men kommunen undersöker möjligheter för nyproduktion. Förhoppningsvis kan något projekt komma igång redan nu till våren.
Enligt Jan Anders Perdahl är det typiskt kännetecknande för Malå att ta vara på möjligheter när de bjuds. Malåborna tycks vara orädda inför att sadla om och satsa på nya nischer. Det har skapat en viss anda i bygden, en Malå-anda som genomsyras av en stark vilja och motivation för att lyckas – oavsett vilka utmaningar som lurar runt knuten.