Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mälarenergi Stadsnät tillämpar världens mest avancerade teknik för bredbandsutbyggnad

Västerås är en av landets mest framstående kommuner när det gäller bredbandsutbyggnad. Kommunägda Mälarenergi Stadsnät AB ansvarar för att utveckla och förvalta det fiberoptiska nätet i kommunen, men anlitas även av grannkommunerna Eskilstuna och Hallstahammar för drift och utveckling. Västerås siktar på att nå målen för regeringens nationella bredbandsstrategi för 2020 betydligt tidigare, och erbjuder redan idag öppna nät med hastigheter på 1-1000 Mbit/s.

Stadsnät utgör en öppen infrastruktur för bredband, telefoni, TV, larm och kommunala välfärdstjänster. Fördelarna med stadsnät är många. Eftersom öppna nät innebär öppen konkurrens blir tjänsteutbudet bredare och prisnivån lägre. Användaren vinner på konceptet eftersom man dels får större valmöjligheter, och dels får bättre pris på de tjänster som önskas. Som kundfår man själv bestämma vilken operatör som anlitas för leverans av bredband, telefoni, TV och övriga tjänster i nätet. Tanken är att man bara ska behöva betala för de tjänster man vill ha, och att tjänsterna i sin tur är vässade och lever upp till allt högre förväntningar.

Få ut mer – betala mindre?
Västerås befinner sig i frontlinjen med världens mest avancerade teknik för bredbandsutbyggnad. Det är en teknik som öppnar nya möjligheter, den förbättrar kommunikationen samtidigt som kostnaderna för nättjänster sänks. Kombinationen låter som en utopi – att få ut mer och betala mindre? I stadsnät med öppen infrastruktur, uppbyggda med fiberoptik, är det möjligt.
– Det fina med stadsnätet är att det byggs med optisk fiberteknik. Det betyder att vi bygger in näst intill oändlig kapacitet redan från början. Vi rustar för framtiden och bygger en infrastruktur som håller och allt sker i enlighet med vår strävan om att alla ska få tillgång till bästa tänkbara uppkoppling, säger Per Norrthon, VD Mälarenergi Stadsnät.
Mälarenergi Stadsnät arbetar även med välfärdstjänster baserade på digitala lösningar. Tack vare öppenheten har alla tjänsteleverantörer samma förutsättningar och konkurrerar på samma villkor.

Överträffar regeringens mål
Regeringens bredbandsstrategi för 2020 säger att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till en uppkoppling på minst 100 Mbit/s. I Västerås är man redan långt framme då merparten av de industriella, kommersiella och offentliga fastigheterna redan är uppkopplade till stadsnätet, liksom ett växande antal hushåll.
– En annan huvuduppgift som vi har är att se till så att de så kallade vita fläckarna, de områden som inte har någon uppkoppling alls, blir en del av stadsnätet. Vi arbetar i första ledet med Västerås och grannkommunerna, men blickar långsiktigt över hela Västmanland. Detta sker i samverkan med andra aktörer i vår region då vi söker skapa ortsammanbindande nät mellan Västerås och nu i första hand ett antal kommuner i vår närhet. Ambitionen är att välfärdstjänster skall kunna nyttja gemensamt av alla stadsnät som är anslutna till varandra, förklarar Per Norrthon.
Stadsnätet hör till kommunens prioriterade områden. Som samhällsbyggare vill Västerås stad fokusera ännu mer på en högre nyttjandegrad av stadsnätet.