Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Målet är att skapa den optimala miljön

Vad har kunden för behov och vad vill man åstadkomma med sin nya miljö? Det är utgångspunkten när Anders Törnqvists Arkitektkontor tar sig an ett nytt projekt. Just nu är man igång med att utveckla NetPort Science Park i Karlshamn.

NetPort Science Park växer fram i anslutning till Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn och blir ett område där forskning möter näringsliv. De tre första etapperna är redan färdiga och nu pågår projektering av etapp 5 som omfattar 10 000 kvadratmeter.
Här har arkitektkontoret möjlighet att arbeta utifrån en metod som Anders Törnqvist utvecklat.
– Den handlar om att kunna utveckla och driva ett projekt i alla dess faser fram till färdig miljö. Vi frågar inte hur man vill ha en miljö. Vi frågar vad man vill uppnå med en ny miljö. Sedan växer idén och målbilden fram i samarbete. I projekteringen ”bjuder vi in” teknikkonsulterna i designprocessen så att deras kompetens kan användas rätt när vi formar den nya miljön. Det i kombination med vår kompetens och formkänsla skapar särart och större träffsäkerhet. Jag har arbetat med många stora projekt och har genom erfarenhet kunnat identifiera varför de utvecklas så olika, säger Anders Törnqvist.

Kliva in i ett tidigt skede
En förutsättning är att komma in i ett tidigt skede. Anders Törnqvist vill vara med redan på det stadium när målbilderna för den nya miljön formuleras.
– Vi utgår från platsen och situationen. Vi ber kunden formulera en önskelista och berätta hur de vill att miljön ska fungera. De är experter på sitt område och vår roll är att forma en fysisk miljö som stödjer detta.
Det är många parametrar i den fysiska miljön som påverkar våra prestationer och vårt välmående:
Rymd och rumsupplevelse
Färg, form, material och textur
Ljus och synintryck
Ljud
Doft
Klimat
Skönhet och harmoni

Detta är instrument med vilka vi formar en miljö.
– Om man tar rumsupplevelse som ett exempel så vet man att mer omslutande och avskärmade utrymmen ofta stöder fokuserat arbete medan kreativt arbete fungerar bättre i större rumsvolymer med högt i tak.

Miljö som håller över tid
Som arkitekt jobbar Anders Törnqvist med helheten och formar de olika parametrarna så att de svarar upp mot kundens behov.
– Vår roll är att forma en fysisk miljö som är optimerad för kundens behov. En genuin miljö med särart som håller över tiden.
För NetPort Science Park är det precis vad arkitektkontoret fått möjlighet att göra. De har utformat programmet för projektet och finns med i projekteringsledningen.
– Vi är med och tar ansvar från första idéutvecklingen och sedan hela vägen fram till invigningen.
Det här sättet att arbeta har varit framgångsrikt. Anders Törnqvists arkitektkontor vann pris för utformningen av Mörrum konferenscenter Camp Thomas som Årets betongarkitekt 2010 och Sveriges Arkitekters Blekinge/Kalmar läns arkitekturpris 2009.