Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Målmedveten samhällsbyggare söker likasinnade till Växjö

Framtidens smarta och hållbara samhällslösningar, drivs och formas av dagens ingenjörer, projektledare och specialister inom ÅF. Det är tydligt i Växjö, där ÅF medverkar i många av regionens största samhällsbyggnadsprojekt.

När Sveriges studenter och unga civilingenjörer röstar fram sin drömarbetsgivare placerar sig ÅF ofta bland de främsta, detta tillsammans med företag som Google och Spotify. En tydlig bakomliggande faktor är ett starkt utvecklings- och jämställdhetsarbete som sker inom ÅF, ett arbete som tillåter individer att växa och ta plats i sina roller.

Spännande tillväxtresa
Dagens ÅF är ett kunskapsföretag som deltar i några av Sveriges viktigaste samhällsprojekt. Verksamheten expanderar över hela Sverige, och då inte minst i Växjö där ÅF gång på gång anlitas i regionens största och mest avgörande utvecklingsprojekt inom såväl stadsbyggnad som infrastruktur och industri.
– Vi befinner oss mitt uppe i en spännande tillväxtresa och vi söker kompetens för att även framöver kunna vara kundernas förstahandsval, säger Jonas Lindqvist, marknadsområdeschef ÅF Buildings i Växjö.
ÅF har redan idag en omfattande och kollektiv kunskap, vilket är en avgörande faktor för att kunna möta krav och efterfrågan från kunderna i regionen. Men när antalet byggprojekt blir allt fler, måste ÅF som samhällsbyggare också växla upp.

Allt inom samhällsbyggnad
Ju mer motiverande och drivna medarbetare ÅF har – desto tydligare blir resultaten. Därför är det naturligt att satsa på värden som en stimulerande arbetsmiljö och attraktiva utvecklingsmöjligheter. I Växjö behöver man bland annat rekrytera VVS-ingenjörer, elingenjörer och automationstekniker.
– All kompetens som kan kopplas till samhällsbyggnad är av intresse för att vidareutveckla vår bas i Växjö. Det som lockar kompetens till oss är framförallt de spännande projekt som vi jobbar med, samt att vi har många fina värden som gör att allt fler väljer oss som arbetsgivare, understryker Lisa Kullendorff, som ansvarar för Samhällsbyggnad inom ÅF i södra Sverige.

Med i stora projekt
ÅF är som tidigare nämnt med i flera av Växjös absolut största och viktigaste projekt. Ett är utvecklingen av stadsdelen Bäckaslöv, där det bland annat planeras för fler bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en ny vårdcentral. Parallellt utvecklar ÅF stationsområdet inklusive det nya kommunhuset i Växjö.
– Växjö växer och vi vill naturligtvis vara en del av den fortsatta utvecklingen. Bara inom mitt affärsområde, Buildings, så har vi på ett par år ökat från cirka tio till över 30 medarbetare och det vittnar om våra ambitioner även för framtiden, säger Jonas Lindqvist.
– Som ett kunskapsföretag är våra medarbetare vår främsta tillgång och deras kompetens är en garanti för att vi ska få vara med och bygga framtidens samhällen, tillägger Lisa Kullendorff.