Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Malmö Airport växer med reguljärflyg till nya turistmål

Arbetsmarknadsregionerna i Sverige blir större och det ger fler människor möjlighet att bosätta sig var de vill, med frihet att välja sin egen livsstil. För att stötta en sådan utveckling krävs goda kommunikationer. Malmö Airport är en av de viktigaste drivkrafterna för fortsatt utveckling i södra Sverige i allmänhet och Skåne i synnerhet.

Malmö Airport ligger i Svedala kommun i sydvästra hörnet av Skåne, men har ett stort upptagningsområde som sträcker sig över i stort sett hela Skåne – till och med större delen av södra Sverige.
– Malmö Airport är det naturliga valet för affärsresenärer till och från Stockholm, men den främsta tillväxten kretsar just nu kring semesterresor med reguljärflyg, säger Cecilia Hagert, chef för verksamhetsutveckling vid Malmö Airport.
Tack vare utökade samarbeten med flera flygbolag, inte minst Wizz Air, kan Malmö Airport knya ihop regionen med många spännande destinationer. Idag erbjuds reguljärflyg med flera avgångar i veckan till bland annat Spanien, flertalet destinationer i Polen, Ungern och flera av länderna på Balkan. Gamla mytomspunna städer som Skopje i Makedonien och Tuzla i Bosnien-Hercegovina har blivit nya uppskattade turistmål.
Charterverksamheten har också utökats med flera vinterdestinationer såsom Gran Canaria och Fuerteventura, samt flera destinationer kring Alperna under skidsäsongen. Under sommaren kommer nya resmål att presenteras tillsammans med omtyckta klassiker som Kreta och Mallorca.

Ny masterplan för framtiden
Malmö Airport har utvecklat en ny masterplan för framtiden. Målet är att höja flygplatsens kapacitet för att på sikt kunna möta fler resande och erbjuda fler valmöjligheter.
I masterplanen för kommande decennier ryms allt från förväntad trafik till flygplatsens framtida infrastruktur med kringliggande verksamheter.
Om det i framtiden anläggs en järnvägsförbindelse skulle flygplatsen dels bli mer tillgänglig för en mycket större målgrupp – och dels skulle regionens miljöavtryck minska. Eftersom en sådan utveckling ligger ganska långt fram i tiden arbetar man just nu med att utveckla kollektivtrafiken med fler alternativ utöver flygbussarna.
– Vi behöver nå fler målpunkter där flera trafikslag möts. En sådan punkt är Hyllie, där tåg och buss möts. Om vi kan få del av all trafik som går via Hyllie skulle vårt upptagningsområde bli ännu större, tror Cecilia Hagert, som även nämner flera samarbetspartners i den senaste åtgärdsvalstudien som gjorts kring utveckling av kollektivtrafiken i regionen. Hon sammanfattar:
– Behovet på kort sikt är att förbättra kollektivtrafiken via en knutpunkt, som till exempel Hyllie, och på lång sikt är det att koppla på flygplatsen som en egen station på Österlenbanan som går förbi oss idag. Det är en utveckling som skulle stärka regionen avsevärt.