Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

MAN Energy Solutions satsar mer på eftermarknad

Göteborgsbaserade MAN Diesel & Turbo bytte namn i juni i år och heter numera MAN Energy Solutions. Namnet är tydligare för dagens verksamhet som omfattar utveckling, tillverkning och underhåll av kryogena gaslösningar.

System för ökad hållbarhet och mer klimatanpassade lösningar hör till den nya strategin inom den globala MAN-koncernen. Det nya namnet MAN Energy Solutions signalerar det, samtidigt som man kommunicerar nyttan med förbättrad miljöprestanda. Från att enbart ha erbjudit reservdelar till fartygsmotorer, via utveckling av en serviceverkstad i Göteborg, så ligger nu MANs utveckling och tillverkning av gasbränslesystem i Göteborg.
Att basen för MANs kryogena expertis finns i Göteborg är ingen tillfällighet – i samband med förvärvet av anrika Cryo AB fick MAN tillgång till världsledande kompetens inom området. Cryo AB hade under flera decennier utvecklat teknik för säker och effektiv lagring, transport och hantering av kryogena vätskor såsom marin LNG, och det arvet spinner MAN Energy Solutions nu vidare på i ett starkt erbjudande mot både marina och landbaserade applikationer.

Mer hållbart med bra service
För fartygs- och transportägare som vill påbörja sin omställning till mer hållbara alternativ är MAN Energy Solutions en viktig samarbetspartner. Över hälften av världens fartyg drivs av en motor från MAN, och närheten till kunden för att säkerställa problemfri funktion och support under fartygens hela livstid är nyckeln till lyckosamt samarbete med kunder.
– Inom transportsektorn likväl som inom den tillverkande industrin är stillestånd förenat med enorma kostnader. Tack vare den kompetens som finns inom MAN Energy Solutions så finns vi tillgängliga nära våra kunder, oberoende var i världen de befinner sig. Vi ser till att motorer och gassystem fungerar över tid och det är vår främsta konkurrensfördel, säger Roger Göthberg, vd MAN Energy Solutions i Sverige.
Roger Göthberg har ett förflutet inom branschen efter tidigare roller inom marknad och utveckling på företag som tillhandahåller och distribuerar LNG i Norden. Han insåg tidigt vilka möjligheter som fanns inom eftermarknad och service.
– Att ha en bra lösning från början som fungerar över tid är naturligtvis bättre ur hållbarhetssynpunkt. Det är så vi jobbar inom MAN, tillägger Roger.
MAN Energy Solutions sysselsätter 85 personer i Göteborg varav 25 jobbar med eftermarknad och service. Den globala organisationen går under namnet MAN PrimeServ och finns på cirka 120 ställen i världen. Det som är unikt med den svenska enheten är att man i tillägg till fartygsmotor- och gasturbinmarknaderna även erbjuder eftermarknadstjänster för den kryogena verksamheten.

Fler eftermarknadstjänster
De kryogena systemen utvecklas och byggs i Göteborg. Parallellt utvecklas nu en helt ny organisation för eftermarknad för gasturbiner. När den verksamheten finns på plats kommer MAN Energy Solutions att kunna serva gasturbiner från MAN med svensk personal och det kommer att stärka den svenska organisationen.
– Vi kommer att stärka vår närvaro i Sverige och Norden för att ge våra kunder den närhet och kompetens som de förtjänar, säger Roger Göthberg.
Det finns ett kluster av företag i Göteborgsregionen som ligger i framkant vad gäller utveckling av mer miljösmarta framdriftsystem, både för fartyg och fordonssegmenten, och därför ligger den senaste satsningen på eftermarknadstjänster inom MAN precis rätt i tiden.