Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Många anledningar att besöka fantastiska Värmland

Visit Värmland kommer under 2020 att fortsätta utvecklingen av en hållbar besöksnäring. Arbetet är på god väg, med många fina exempel, men man ska enligt vd Mia Landin bli mer tydliga med att hållbarhet genomsyrar alla projekt och åtaganden, stort som smått.
 
Värmland är ett fantastiskt län att besöka året om. Här finns reseanledningar under hela året, med en skid- och vinterturism i stora delar av länet och en växande natur- och sommarturism över i princip hela Värmland. Den största tillgången är naturen.
 
Satsar på vandrings- och cykelturism
Under kommande år blir satsningar på naturturism mer utpräglade. Värmland har precis som alla andra regioner i Sverige startat det nationella projektet för att utveckla så kallade låglandsleder för vandring och cykling.
– Vår viktigaste uppgift är att arbeta tillsammans med näringen och skapa reseanledningar baserade på konceptet äta, bo och göra. Det måste utvecklas mer service i anslutning till vandrings- och cykellederna, förklarar Mia Landin.
De natursköna lederna är i sig en tillgång, men ambitionen är nu att göra dem ännu mer tillgängliga och attraktiva för besökare. Det är ett viktigt inslag i att jobba mer hållbart.
 
Fokus på mat och dryck
Mat och dryck blir fortsatt fokus för Visit Värmland. Det har man jobbat med under de senaste åren, och den nationella kampanjen som påbörjades tillsammans med Visit Sweden fortsätter även under 2020.
– Kampanjen handlar om att synliggöra Sverige som matland i satsningen ”The edible country”, där man lagar mat ute i det fria baserat på vad naturen kan erbjuda. Det finns mycket vi kan utveckla på det temat som vi tror starkt på. Vi samverkar bland annat med livsmedelsproducenter i regionen för att stärka konceptet i Värmland, berättar Mia Landin.
 
Även kulturvärden
Värmland har utöver en storslagen natur även flera fina kulturvärden. Några av de mest kända är Lars Lerin museet, Värmlands museum, Västanå teater, Wermland Opera och berättarkulturen i Värmland med Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf i spetsen.
– Vi behöver inte leta efter nya anledningar till att besöka fantastiska Värmland, utan snarare lyfta och utveckla de fina besöksanledningar vi har, och göra det hållbart över tid. En del i det handlar om att identifiera vad Värmland behöver. I Karlstad till exempel finns behov av fler boendealternativ. Vi vill också att fler ska få uppleva fler delar av Värmland och kommer att utveckla mycket kring det framöver, lovar Mia Landin.
Som exempel på utvecklingsområden är Vänern med sin 16 mil långa kust mot Värmland. Det är än så länge en ganska outvecklad tillgång, men här kommer det att satsas mer framöver.