Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Många fördelar med malt även utanför bryggerierna

Malt är rikt på hälsofrämjande näringsämnen men är trots det inte så välkänt som livsmedel. Desto mer känt är det att malt är en av huvudingredienserna i öl, malten ger ölen både bas och karaktär. Viking Malt i Halmstad producerar malt för den globala bryggeriindustrin och söker även utveckla nya marknader för malt som livsmedel samt bas i alkoholfria drycker.

Malt är spannmål som genomgått en process som kallas mältning. Under mältningen fuktas spannmålen för att börja gro, varpå det bildas enzymer och näringsämnen unika för just malt. I sista steget torkas malten för att lagerhållas samt bevara sin karaktär i fråga om arom och smak. Mältning förändrar spannmålens struktur och näringsinnehåll radikalt.

Hälsofrämjande egenskaper
Man talar oftast om malt för framställning av öl, men det finns många andra tillämpningar som dessutom är speciellt gynnsamma för vår hälsa.
– Det finns stora och ofta oupptäckta fördelar med att använda malt i kosten. Maltens hälsofrämjande egenskaper baseras på dess koncentrerade innehåll av B- och E-vitaminer, antioxidanter, mineraler och kostfibrer. Att utveckla tillämpningar för malt i fler livsmedel är med andra ord något som borde vara väldigt intressant nu med tanke på hälsodebatten, säger Malin Andersson, försäljningschef Viking Malt samt platschef på anläggningen i Halmstad.
Det är specifikt marknaden för alkoholfria drycker och som ingrediens till livsmedelsindustrin, för till exempel brödbakning, som Viking Malt vill utöka intresset för utöver den traditionella bryggeri- och whiskyindustrin. Det är inte bara Sverige som är intressant – den svenska malten säljs redan globalt och försäljningen mot livsmedelskunder kan också bli en global företeelse.

75 procent på export
Idag produceras 200,000 ton malt årligen i Viking Malts anläggning i Halmstad, som består av två mältningstorn med kapacitet på 100,000 ton vardera. Man går med andra ord på full kapacitet och nästan all produktion går till bryggerier och destillerier. I huvudsak är det basmalt som tillverkas såsom Pilsnermalt. Specialmalt med olika smakkaraktärer tillverkas främst på mälteriet i Polen, men även på mälteriet i Finland. Att utveckla livsmedelsbranschen som marknad är nästa steg för Viking Malt koncernen.
– Vi står för det största mälteriet i Sverige och vi är därmed en stor och viktig kund för svenska lantbrukare. Allt spannmål som köps in är redan sålt innan mältningen till i huvudsak bryggerier, men även destillerier, och marknaden är som tidigare nämnt global. De svenska bryggerierna köper omkring 25 procent av vår malt och resten går på export.
– Vi har ett nära och bra samarbete med HallandsHamnar då nästan all export går ut via hamnen i antingen bulkbåtar eller containers till kunder i Afrika, Latinamerika samt övriga Europa, tillägger Malin Andersson.
Just svensk malt eftertraktas då den anses vara ren och högkvalitativ. Malt ger både maltsocker till jästen så att den kan producera alkohol, samt ger en karaktäristisk smak som många bryggerier vill uppnå i sina ölsorter. Malt för livsmedel står idag för en väldigt liten del av totala maltbehovet, skulle detta segment öka är det självklart något som påverkar många i försörjningskedjan.
– Det är en vinna-vinna situation som gynnar både lantbrukare och livsmedelsindustrin, samt inte minst alla som får ta del av hälsoaspekten med mer malt i kosten.

För en levande landsbygd
Viking Malt ingår i en familjeägd koncern, som också har Lantmännen som minoritetsägare, med mälterier i fem länder: Sverige, Finland, Danmark, Litauen och Polen. Samtliga anläggningar ligger i anslutning till stora lantbrukarområden med hög spannmålsproduktion.
Att minimera transporter av råvaran är en självklarhet i en koncern som strävar efter ökad hälsa och hållbarhet. Att bevara en levande landsbygd är också självklart och ett viktigt fokusområde för Viking Malt.