Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Många jobberbjudanden för fastighetsmäklarstudenter

Högskolan i Gävle har utvecklat ett nära samarbete med mäklarbranschen till förmån för studenterna på Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp. Studenterna har ofta flera jobberbjudanden att ta ställning till efter avslutade studier.

Möjlighet att läsa till fastighetsmäklare finns i dagsläget på sju olika lärosäten i Sverige. Inför höstantagningen 2014 hade 1500 personer valt ett fastighetsmäklarrelaterat utbildningsprogram som förstahandsalternativ. 400 av dessa hade sökt till Högskolan i Gävles fastighetsmäklarprogram.

Står sig i konkurrensen
Högskolan i Gävle har enligt Tommy Gerdemark, avdelningschef på Avdelningen för ekonomi, en målsättning att för studenter och branschen erbjuda den mesta attraktiva fastighetsmäklarutbildningen i landet. Som exempel på samarbete med branschen nämner han att studenterna redan vid starten av utbildningen erbjuds en fadder i form av en verksam fastighetsmäklare.
– Vi har en nära relation och kontinuerliga samarbeten med branschen; både med kedjorna och branschorganisationerna. Parallellt med de akademiska kraven formar vi utbildningen tillsammans med branschen i syfte att morgondagens fastighetsmäklare ska få den kunskap och de färdigheter som krävs för att lyckas i yrket.
Utbildningen har formats efter näringslivets behov med extra inslag av marknadsföring, etik och säljutbildning. Det uppskattas av branschen.
– Vår ambition är att fastighetsmäklarföretagen ska söka sina framtida anställda i första hand bland studenterna från Högskolan i Gävle, säger Tommy Gerdemark.

Stor efterfrågan på studenterna
Studentföreningen Högskolemäklarna bidrar till utbildningen genom att anordna olika aktiviteter runt utbildningen. Exempel på det är företagspresentationer och festevenemang på kvällstid. Ett annat är den årliga Mäklardagen, ett tillfälle där företag får möjlighet att träffa studenter och marknadsföra sig själva som potentiella arbetsgivare.
– Mäklardagen är en viktig kanal för samverkan och relationsskapande, säger Tommy Gerdemark. Företagens stora intresse för våra studenter gör att alla de studenter som besöker dagen och visar intresse får erbjudanden om praktik och jobb, ofta flera erbjudanden.
– Vi kan aldrig garantera jobb, men med tanke på den starka efterfrågan som just nu råder på nyutbildade fastighetsmäklare och i och med den branschanpassade utbildning vi har, har våra studenter alla möjligheter att ta för sig av ett rikt utbud av karriärsmöjligheter. Fastighetsmäklarprogrammets år tre riktar in sig på att utveckla studenterna i säljorganisation. – Efter att ha gått år tre ska man vara väl rustad för att efter några år som fastighetsmäklare kunna äga och driva ett fastighetsmäklarkontor.

Högt söktryck även på Ekonomprogrammet distans
Inom Avdelningen för ekonomi finns bl a även ett annat av Högskolan i Gävles mest sökta program, Ekonomprogrammet distans 180 hp.
– Just nu jobbar vi med att stärka kvaliteten på Ekonomprogrammet distans. Vi har ett högt söktryck och därmed högkvalificerade studenter, men behöver, bland annat med Fastighetsmäklarprogrammet som inspiration, utveckla känslan av en helhet och branschnärhet, avslutar Tommy Gerdemark.