Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Många olika yrkesroller ger spännande företagsklimat på Swisslog-Accalon

Företag inom olika branscher och verksamhetsinriktningar är beroende av effektiva logistiklösningar. Effektiv lagerhållning är grundläggande inom exempelvis tillverkande industri, mat- och dryckesindustrin och inte minst för företag verksamma inom elektronisk handel. Swisslog-Accalon AB kan erbjuda kunder i dessa branscher, och många fler, effektiva lösningar inom logistik- och lagerhantering.

Swisslog-Accalon AB ingår i Swisslog-koncernen, ett globalt företag inom logistik för lager och distributionscentraler, med huvudkontor i Schweiz.
I Boxholm utvecklas och tillverkas pallkranar och palltransportörer. Det är ofta stora anläggningar som anpassas efter kundens önskemål och Swisslog-Accalon garanterar effektiv hantering av logistikflöden tack vare en genomgående hög automationsgrad i de lösningar som utvecklas, byggs och monteras för kundernas räkning.
– Bland kunderna finns de globala jättarna inom retail, livsmedel och industri – Walmart, IKEA, Coca Cola och Volvo är bara ett axplock. Att investera i en automatiserad logistiklösning är ett stort och långsiktigt beslut som ställer stora krav på leverantörens förmåga att uppfylla kundernas krav och förväntningar. Då vi arbetar med så många olika typer av företag inom vitt skilda branscher så har vi genom åren fått en gedigen erfarenhetsbank. Att ha den bredden och erfarenheten gör oss till en stark aktör på världsmarknaden, säger Anna Björklou, VD på Swisslog-Accalon AB.

Många olika yrkesroller
Då vi själva utvecklar, producerar och realiserar våra logistiklösningar krävs många olika kompetenser inom verksamheten, vilket gör arbetsplatsen mångfacetterad.
– Inom vår verksamhet finns därför behov av många olika typer av yrkesroller. De många olika rollerna samt det täta samarbetet i projektform gör företaget till en mycket attraktiv och spännande arbetsplats med utrymme för personlig utveckling, menar Anja Fransson, HR-generalist. Eftersom Swisslog-Accalon tillhör en större koncern med världsomspännande verksamhet finns även möjligheter att arbeta utomlands.
– Det mest intressanta med vår verksamhet är att den ständigt förändras. Det tar lång till att fullt ut lära sig och förstå produkterna och under den tiden förändras de dessutom ständigt. Varje nytt projekt är unikt, så även om man har arbetat här i decennier så kan man alltid lära sig något nytt, säger försäljningschef Jonas Vester, som själv jobbat på företaget inom ett antal olika positioner sedan 1998.

Hur viktig är en pallkran?
Swisslog-Accalon sysselsätter drygt 150 personer i Boxholm. Det gör företaget till en av ortens största arbetsgivare och en samarbetspartner som dessutom skapar sysselsättning bland serviceföretag och underleverantörer.
– Utifrån kan det vara svårt att förstå vad vi gör innanför fabrikens portar. Pallkranar är inte bland det första man tänker på i vardagen, men de är nog så viktiga för att vårt samhälle ska fungera. Vi lever i en global värld där gods transporteras och hanteras i ett antal olika steg. Företag behöver säkerställa att sina varor är på rätt plats och i rätt tid och då krävs effektiva logistiklösningar, konstaterar Jonas Vester.
Det som tillverkas i Swisslog-Accalons fabrik i Boxholm är med andra ord avgörande för att företag inom många olika branscher ska fungera och leverera optimalt.