Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Många tunga lyft av ShoreLink

ShoreLink är verksam i Sveriges fyra nordligaste hamnar, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå. I år har verksamheten präglats av många och tunga lyft. Vindkraft, stopp på SSAB i Luleå och transporter av stora maskiner till Bolidens gruva i Aitik har varit bidragande orsaker.

 – Det har varit en utmaning i samtliga hamnar, men det är en utmaning vi gärna tar oss an, säger Ola Isaksson, affärsområdeschef för ShoreLink Terminal.
På checklistan över utförda arbeten finns bland annat:
Fyra stora fartyg med vindkraft i Skellefteå som innebar 360 stycken speciallyft
En 220 tons transformator i Kalix
Flera projektlaster som lossades i Victoriahamnen i Luleå till följd av stoppen på SSAB samt maskiner till Bolidens gruva i Aitik, bland annat en grävmaskin i 230 delar.
Alla dessa lyft har inneburit att ShoreLink fram till sista oktober i år har hanterat cirka 340 000 ton övrigt tongods. Det är en ökning med nästan 40 procent jämfört med samma period året innan. Utöver detta tillkommer allt annat gods, såsom kraftliner, kol, bentonit, sågade trävaror med mera.
– Vi har erfarna och kunniga medarbetare som gjort ett fantastiskt arbete, säger Ola Isaksson. En stor fördel är också att vi finns i olika hamnar och har möjlighet att nyttja kompetens och arbetskraft mellan hamnarna.

Ökad verksamhet i Piteå
Till kategorin övrigt tongods hör också personbilar. Under våren 2013 började nyproducerade bilar att ankomma till Haraholmens logistikcenter i Piteå via sjövägen för att lastas om till lastbil av ShoreLink. Målet var då inställt på att hantera 3 000 bilar per år. Nu drygt två år senare, hanteras nästan 10 000 bilar då både från både fartyg och järnväg. 
Förra våren startade en ny containerlinje i Piteå och den har vuxit enormt. Den har gått från 1500 TEUs till 17500 TEUs på bara ett och ett halvt år. Eller fritt översatt – från 1000 stycken till 10 000 stycken på årsbasis.
– Satsningen gynnar hela det regionala näringslivet och dess exporterande företag, säger Susanne Jangdal, VD för ShoreLink. Nu är det enklare och mer kostnadseffektivt att nå destinationer över hela världen och framför allt att skicka mindre kvantiteter via sjövägen.

ShoreLink växer
All denna verksamhet har gjort att ShoreLink anställt fler medarbetare. Ännu fler blir det under våren 2016 då 15 medarbetare från Luleå Hamn AB övergår till ShoreLink i samband med att det nya koncessionsavtalet träder i kraft. ShoreLink vann anbudsgivningen om verksamheten i Victoriahamnen i Luleå i slutet av 2014, både i kategori kvalitet och pris.  
– Vi arbetar nu för fullt inför att sätta igång verksamheten i Luleå i april nästa år, säger Susanne Jangdal, VD för ShoreLink. Det är nästan som att starta ett nytt företag. Vi har visserligen varit verksamma i hamnen i Luleå sedan 1940-talet, men det är ändå många pusselbitar som ska falla på plats.