Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Mångfald av lösningar hjälper Mariestad att nå målen i Agenda 2030

I Mariestads kommun vågar man satsa på nytänkande och innovativa lösningar. Det finns många exempel på det, och ett är den så kallade logistikhubben som kommunen etablerat för att effektivisera varudistributionen till de kommunala verksamheterna.

Egentligen är det mycket enkelt: istället för att ett stort antal lastbilar ska köra runt i Mariestad och släppa ut mängder av föroreningar kör man till en gemensam hub i utkanten av staden. Med bästa tänkbara logistikläge utmed E20 samlastar och distribuerar en eldriven lastbil i slingtrafik varor till kommunala verksamheter som exempelvis skolor och förskolor.
Systemet är genialt, det sparar stora mängder miljöförstörande utsläpp, men även stora kostnader. Dessutom blir det mycket mer effektivt för de olika verksamheterna, som slipper ta emot flera olika leveranser och istället kan lägga den tiden på att utveckla kärnverksamheten. Kort sagt – logistikhubben är en satsning som alla vinner på. Dessutom är det en arbetsmarknadsåtgärd som ger människor en meningsfull arbetsuppgift.

Världens första solcellsdrivna tankstation
Mariestad ligger inte på latsidan. Utöver den eldrivna varudistributionen har kommunen hittills investerat i åtta vätgasdrivna fordon. När tekniken utvecklas och blir mer standardproduktion hos biltillverkarna kommer Mariestad inte att vara sena med att köpa in fler, säger kommunens utvecklingsstrateg Susanne Wallner.
En av de största satsningarna som Mariestads kommun har gjort hittills är byggnationen av en solcellsdriven vätgastankstation, även den med ett väl synligt läge utmed E20.
– Att en förhållandevis liten kommun som Mariestad har lyckats etablera världens första anläggning för soldriven vätgasproduktion är fantastiskt. Satsningen har varit möjlig tack vare en kombination av visionärt kommunalt ledarskap, politisk enighet, mod, handlingskraft med en tydlig målsättning att skapa nya arbetstillfällen, säger Susanne Wallner.

Mångfald av lösningar
Ytterligare en satsning där Mariestad visar mod och handlingskraft är den nyligen genomförda testen av uppkopplade solcellsdrivna avfallskärl i offentliga miljöer. De så kallade Bigbelly-kärlen är tätt förslutna för att förhindra dålig lukt samt skadegörelse. Kärlet komprimerar avfallet automatiskt och renhållningspersonal kan läsa av kärlets status digitalt på distans. Det sparar många resor, vilket en förstudie i Stockholm också påvisat.
– Vi behöver en mångfald av olika lösningar för att uppfylla målen i Agenda 2030. Därför har vi i Mariestad satsat på flera olika initiativ, och vi utvärderar nu dessa investeringar för att se hur vi går vidare. Det blir en mycket spännande utveckling framöver, säger Susanne Wallner avslutningsvis.