Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Mångsidigt tryckeri växlar upp med bredare tjänsteutbud

Två anrika tryckerier har länge levt och utvecklats sida vid sida i den lilla skånska kommunen Eslöv. I år valde man att slå sina påsar ihop och bilda ett gemensamt bolag med hög teknisk profil och ett heltäckande erbjudande från prepress och layout till tryck och förberedelse för distribution.

Kompetens och erfarenhet hos Skandinaviens största tillverkare av bingobrickor, säkerhetsklassade lotter och telefonkort möter det lilla tryckeriets personlighet och starka lokalkännedom. Tillsammans står Sandéns Security Printing och Krontryck, som sedan några månader tillhör samma organisation, för ett vasst erbjudande som täcker in i stort sett alla typer av tryck. Inget uppdrag tycks för stort – och inget för litet.

Synergieffekter och nya möjligheter
Att de båda tryckerierna i Eslöv förr eller senare skulle fusioneras kommer kanske inte som en större överraskning för vare sig kunder eller partners. Sandéns och Krontryck har samverkat under många års tid och med stor framgång lyckats driva och utveckla två mycket välmående verksamheter.
– Att Krontryck numera är integrerat som ett varumärke under Sandéns innebär bland annat att vi kan erbjuda en mycket bredare tjänsteportfölj och därmed attrahera en större kundkrets. Samtidigt skapar vi synergieffekter där vi kan erbjuda mycket mer för samma kund, vi kan ta oss an mycket mer omfattande projekt och leverera många olika komponenter som en helhet, förklarar Zandra Lindell, affärsområdeschef för Krontryck samt ansvarig utgivare av Eslövsbladet, ett reklamutskick som sedan många går till alla hushåll i kommunen.
Att det blir lättare för kunderna är tydligt. Även om Krontryck och Sandéns tidigare rört sig på olika marknader så har nya möjligheter öppnats i samband med att Krontryck integrerats i den större organisationen som Sandéns står för. Vice vd Henrik Sandén kommenterar:
– I en så pass hårt konkurrensutsatt bransch som den vi är verksamma inom är det viktigt att vi kan utveckla konkurrensfördelar som står sig över tid. Stabilitet och tillförlitlighet är minst lika viktigt som att snabbt kunna ställa om när marknadens krav förändras. Vi lyckas kombinera detta på ett bra sätt tack vare den förstärkta organisationen med två traditionellt starka företag i grunden.

Går i expansionstankar
Som samlad organisation kan Sandéns Security Printing idag erbjuda allt från visitkort, böcker och dekorer till telefonkort och lotter med högsta säkerhetsklass. Kunderna finns lokalt, nationellt samt utanför Sveriges gränser. Sandéns har exempelvis levererat telefonkort till kunder i såväl Asien som Afrika under de senaste 15 åren och redan innan dess lotter över hela Europa.
– Vi är ett anrikt familjeföretag som idag drivs av fjärde generationen. Att vi sedan länge är godkända för att få trycka exempelvis lotter med högsta vinstklass ger oss en legitimitet som är näst intill unik. Det är en av våra främsta konkurrensfördelar och nu när vi går i expansionstankar är det också en viktig dragkraft då vi söker nya medarbetare, säger Henrik Sandén.
Företaget har nyligen anställt ny kompetens inom bland annat prepress. Både Henrik och Zandra hoppas på en föryngring av teamet genom nya rekryteringsinsatser. Sandéns kan med Krontryck som integrerat varumärke visa att tryckeribranschen fortfarande utvecklas mot nya möjligheter.