Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Mångsysslare växer på konkurrensutsatt marknad

Några av Nordens största byggkoncerner, kommunala bostadsbolag och privata beställare – Lindesbergs Bygg har en mycket bred kundbas. Med förmåga att leverera både snävt och brett fortsätter Lindesbergs Bygg att utvecklas tillsammans med marknaden i och omkring Örebro län.

Lindesbergs Bygg är en mångsysslare som med hög anpassningsgrad lyckats etablera en stark ställning inom den hårt konkurrensutsatta byggbranschen. Med eget kontorshotell i centrala Lindesberg bidrar man dessutom till en stark lokal utveckling genom större etableringsmöjligheter lokalt.

Lång startsträcka
Företaget etablerades 2007 av kollegorna Johan Svensson och Jonas Blom, som med brinnande intresse efter många års verksamhet inom branschen ville ta nästa steg. Nämligen att starta eget, med möjligheten att bygga upp något från grunden helt efter egna visioner och mål.
– Byggbranschen har en relativt lång startsträcka, det är först nu som vi ser oss som etablerade på marknaden här i regionen, säger vd Johan Svensson.
Den långa startsträckan som Johan refererar till omfattar bland annat tunga investeringar i maskiner och utrustning som krävs för att bli en ansenlig aktör inom byggbranschen. Under åren har Lindesbergs Bygg skapat en stabil grund med en uppdaterad och välservad maskinpark.
– Maskiner och teknik i all ära, men det är framförallt kompetensen hos våra anställda som gör oss framgångsrika, betonar Johan.
Att Lindesbergs Bygg utnämndes till gasellföretag 2013 samt nominerades till Årets företagare i Örebro län samma år vittnar om den starka framåtanda som präglar företaget.

Planerar för större projekt
Lindesbergs Bygg är idag ett företag med gott rykte och stor synlighet i hela Örebro län.
– Vår ambition är att växa med ännu större projekt, det kan vi göra med den kostym som vi har idag med ett 20-tal anställda och all nödvändig utrustning, säger Johan.
Bland de största projekten just nu finns ett uppdrag från Kumlabostäder där Lindesbergs Bygg uppför ett antal radhus i ett mycket attraktivt bostadsområde i centrala Kumla. Det blir moderna och energieffektiva bostäder i hållbara material enligt beställarens krav.
På Lindesbergs Bygg finns mycket kunskap samlad om hur man bygger energieffektivt för framtiden, något som ofta är avgörande när man konkurrerar om nya uppdrag.
Johan Svensson avslöjar att man nyligen rekryterat och att ytterligare nyanställningar kan vara aktuella innan årets slut. Ur det kan vi läsa att Lindesbergs Bygg planerar för större projekt redan nu.