Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

Människor ska må bra i de miljöer som Skanska skapar

Skanska medverkar i flera av Kronobergs största och viktigaste byggprojekt. Eftersom Skanska äger hela värdekedjan från råvaruframställning med egna bergtäkter till byggnation av hela bostadskvarter inklusive alla vägar och gator, kan beställaren lugnt luta sig tillbaka och lita på att projektet utförs som överenskommet. Och att det alltid görs på ett hållbart sätt.

Skanska har en lång rad av referenser från framstående beställare över hela Kronoberg. Skanska har bland annat byggt Sveriges första nollenergikvarter i Växjö. Solallén är det första i en rad projekt som planeras helt i hållbarhetens tecken, och där alla aspekter av Skanskas gröna arbete kommer till sin fulla rätt.
Skanska har även byggt det berömda World Trade Center (WTC) som markerar Växjös framtidstro som växande mötesstad i Småland. WTC byggdes på uppdrag av Castellum för att främja internationell handel och fred – och att det uppfördes just i Växjö, Europas grönaste stad, ger en extra fjäder i hatten med tanke på att just det projektet inspirerar andra aktörer över hela världen.

Fokuserar mycket på skolutveckling
Skanska profilerar sig gärna som samhällsbyggare med skarpa hållbarhetsdirektiv. Det märks inte minst i de senaste projekten, som samtliga visar på klimatsmarta val och hållbara byggprocesser i en god arbetsmiljö. Det är sunda arbetssätt som Skanska gärna tar med sig in i samhällsnära miljöer, såsom skolor till exempel.
Skanska jobbar mycket med skolutveckling där man tillsammans med kommuner utvecklar skolmiljöer som håller för framtidens pedagogik. Det är extremt höga krav på kvalitet, sunda materialval och hållbara lösningar för energi och uppvärmning som gäller. Hållbart byggande omfattar även det sociala där Skanska är med och skapar miljöer som främjar lärande och utveckling.
– Vi skapar samverkan med och inom kommuner för att tillsammans driva skolutvecklingsprojekt, förklarar Andreas Ingemarsson, Operativ chef Skanska Hus i södra Sverige.
Kan man mäta samhällsnyttan som levereras i samband med dessa projekt?
– Vi har påbörjat en resa med flera samarbetspartners där vi tillsammans mäter värdet av de satsningar som görs på skolan. Motsvarande modell skulle kunna tillämpas även inom andra offentliga miljöer såsom sjukhus, äldreboenden och vårdboenden. Människor ska må bra i de miljöer som vi är med och skapar och det är utgångspunkten i allt vi gör, svarar Andreas Ingemarsson.
Hans-Fredrik Helldahl, Distriktschef på Skanska Hus i Kronoberg, framhåller att Skanska har en viktig roll i den framtida utvecklingen då minst 1500 skolor ska byggas i Sverige inom några år.
– Skanska kommer inte att bygga alla nya skolor i landet, men kan vara en drivande part i utvecklingen av den hållbara skolan. Att föregå med gott exempel och påverka andra i val av hållbara lösningar är lika viktigt, säger Hans-Fredrik Helldahl.
Skanska har idag även en stor kunskap inom sjukhusbyggnader och långsiktigt hållbara sjukhusmiljöer vilket man hoppas ska vara till stort värde för Kronoberg under de närmaste åren. Skanska vill fortsätta att vara den hållbara samhällsbyggaren i Kronobergs län tillsammans med sina kunder, leverantörer och samhället.