Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Manpower får nystart i Umeå

För många företag kan behovet av kompetens skifta så snabbt att det kan kännas riskfyllt att anställa, men samtidigt är man beroende av rätt kunskap för att utveckla verksamheten. Dessutom kan det vara svårt att rekrytera rätt, speciellt om det handlar om uppdrag som ska fyllas med kort varsel. Manpower är en samarbetspartner med lång erfarenhet av samtliga utmaningar som företag står inför när det gäller bemanning, rekrytering och omställning.

Efter 60 års verksamhet i Sverige är Manpower ett välkänt varumärke som förknippas med mycket kunskap kring HR-frågor. Tradition förenas med nytänkande genom att Manpower dels förvaltar en lång erfarenhet och dels satsar på ny teknik. Genom att bevaka trender på arbetsmarknaden kan Manpower snabbt ställa om och tillhandahålla bemannings- och rekryteringstjänster som svarar på rådande behov.

Fördelar med Manpower
Manpower verkar inom alla branscher och är erkänt framstående när det gäller matchning av rätt kompetens för uppdraget. Tillgång till heltäckande kompetens är avgörande för att lyckas med uppdraget. Att öka medvetenheten kring vad det innebär att jobba på bemanningsföretag samt vilka fördelar som förknippas med det är därför grundläggande för att Manpower ska kunna trygga tillgången på personal över tid.
– Vi erbjuder framförallt en trygg anställning med kollektivavtal. Dessutom får våra konsulter möjlighet att prova på olika typer av uppdrag som ger en bredare erfarenhet. Det innebär med andra ord möjlighet att få prova olika roller och branscher med en trygg arbetsgivare. För den som föredrar ett längre uppdrag på samma ställe kan vi även erbjuda det, förklarar Ulrika Nilsson, affärsområdeschef i Umeå.
Manpower syns ofta på Umeå universitet och medverkar på jobbmässor och andra event. Umeå har ungefär 120 000 invånare varav cirka 30 000 är studenter, att knyta kontakt med en så stor grupp är avgörande för Manpowers utveckling lokalt i Umeå såväl som i övriga regionen.

Nystart i Umeå
Kontoret i Umeå har fått en nystart med flera nya anställda. Under en period har man inte haft någon aktiv säljare, men nu ska en ny gruppering utveckla Manpower lokalt som en av Umeås drivkrafter för tillväxt, understryker Ulrika Nilsson. Hon fortsätter:
– Det händer mycket i Umeå nu. Staden anses vara en av Europas snabbast växande och med det kommer givetvis nya utmaningar som bostadsbrist och kompetensgap. Vår roll är att tillgodose en del av kompetensbehovet och därmed främja utveckling inom näringslivet. I en universitetsstad som Umeå kretsar mycket kring innovationer och tjänster, vi måste rekrytera rätt kompetens för det och anpassa oss efter marknadens efterfrågan.
Trots att Manpower har funnits i Umeå under flera decennier har man fått mer uppmärksamhet i samband med de senaste rekryteringarna till kontoret. En av Manpowers främsta styrkor är den lokala förankringen i kombination med förmågan att matcha rätt kompetens till varje uppdrag.
Som en av landets största arbetsgivare står Manpower även för trygghet och långsiktighet oavsett konjunktursvängningar.