Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Manpowers globala styrka gagnar lokalt

Alla företag behöver rätt kompetens för att utvecklas. Manpower har funnits i Sverige i över 60 år och har därmed upplevt många konjunktursvängar och förändringar på arbetsmarknaden. Den samlade erfarenheten kommer Örnsköldsviks näringsliv till gagn genom att Manpower är lokala, regionala, nationella och internationella.

– Vårt uppdrag omfattar mycket mer än att enbart leverera personal för specifika uppdrag. Vi erbjuder stöd i alla typer av arbetsmarknadsfrågor och utgår alltid från kundens situation och utmaningar, inleder Henrik Ling, affärsområdeschef med ansvar för Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall.
Manpowers kunder kan dra nytta av de fördelar som förknippas med en partner som verkligen är lokal, men som samtidigt har styrkan av att vara internationellt förankrad. Henrik Ling poängterar även att helheten är avgörande för att lyckas med de komplexa uppdrag som Manpower ofta anförtros.

Möjlighet att hyra per timme
Manpower har utnämnts till ett av världens mest etiska företag. Det ger även fördelar på lokal nivå i Örnsköldsvik. Att ge fler en chans att komma ut på arbetsmarknaden är en del av arbetet. Manpower vill uppmärksamma företag i Örnsköldsvik på möjligheten att hyra kompetent personal på timmar vid behov. Det ger en stor frihet att disponera självgående personal i enlighet med produktionstoppar eller för att täcka upp vid oförutsedd frånvaro som exempel.
– Studenter, pensionärer och F-skattinnehavare är exempel på målgrupper som kan dra nytta av Manpowers rikstäckande satsning på timanställning. Förutsättningen är att man har en annan huvudsysselsättning, då kan vi vara ett komplement för att skaffa erfarenhet samtidigt som man får lite extra inkomst, upplyser Martina Bergman, konsultchef i Örnsköldsvik.
Manpowers studentverksamhet har funnits länge i Sverige och är nu under uppbyggnad i Örnsköldsvik. För företagen innebär det en ökad flexibilitet, och för arbetstagaren kan det bli ett värdefullt inslag på CV:t.

Från skola till chefsposition
Manpower kan vara en långsiktig samarbetspartner för företag under många år, men lika gärna stötta enbart under korta perioder. Det är kundens verkliga behov som styr och det viktigaste, enligt Henrik Ling, är att man ser Manpower som en strategisk utvecklingspartner.
– Oavsett konjunktur så behöver företag skapa tillväxt och då kan vi bidra med kunskap som behövs för att ta nästa steg. Samtidigt måste vi vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda utvecklingsmöjligheter för individen för att locka de bästa till oss.
Precis som samhället i övrigt kommer Manpower att satsa mer på digitalisering. Sociala medier har blivit ett nytt verktyg för att söka jobb, det har Manpower redan fångat upp och utvecklat tjänster kring. För att nå en ännu större målgrupp syns Manpower även på skolor och jobbmässor.
– Att aktivt informera om vilka möjligheter som kan öppnas med en anställning hos ett bemanningsföretag är en del av vår strategi för framtiden. Vi vill att fler ska upptäcka fördelarna med de tjänster vi erbjuder, och öka medvetenheten kring att vi kan vara med under hela resan från skola – chefsposition, avslutar Henrik Ling med.