Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Mariestads målmedvetna arbete ger resultat

Mariestad visar gång på gång i olika projekt att man går från ord till handling. Det är ett målmedvetet politiskt arbete som stavas samverkan och nätverkande. Goda resultat uppvisas nu inom såväl näringslivet som på bostadssidan, samt inte minst inom skolan där nya pedagogiska miljöer ska lyfta hela verksamheten.

Mariestad blev årets raket i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2015. Det är en anmärkningsvärd bedrift att klättra upp från plats 226 till 91, och enligt kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson har det varit möjligt tack vare ett starkt engagemang från både näringslivets och kommunens sida.
– Vi går från ord till handling och visar var vi står i utvecklingsarbetet. Vi från kommunens sida ska förenkla för våra företagare i Mariestad genom att vara tillgängliga, lyhörda och anpassningsbara. Utmärkelsen till årets raket tar vi som ett kvitto på att det vi gör är bra, men vi ska bli ännu bättre, säger Johan Abrahamsson.
Utvecklingschefen Ramona Nilsson håller med. Att skapa en bra grund för näringslivsutveckling är en av kommunens absolut viktigaste uppgifter.
– Frågan om vad som skapar utveckling i en kommun är komplex och svaren är naturligtvis många, men något som de flesta analytiker är överens om är att det är en stor fördel om det finns ett universitet, om kommunen kan erbjuda sjönära boenden och om den dessutom präglas av mod och nytänkande. Mariestad träffar mitt i prick inom samtliga kategorier, menar Ramona Nilsson.
Det är idag mycket sällsynt att ett universitet etablerar sig i en ny stad. Det blev dock realitet i Mariestad när Göteborgs universitet valde att etablera helt unika trädgårds- och hantverksutbildningar just här. Ett samarbete med Chalmers Arkitektur är också inlett och forskningsprojekt planeras i samverkan med kommunen. I tillägg till det här planeras nya YH-utbildningar.
– Vi startar ingenting som vi inte tänker genomföra, betonar Johan Abrahamsson med eftertryck.

Ny bostadsförsörjningsplan och nya skolor
Mariestad är känt som båtstaden vid Vänern och därmed även för sina attraktiva sjönära boenden. Precis som på de flesta andra håll i Sverige råder akut bostadsbrist även i Mariestad, men kommunen har antagit en ny bostadsförsörjningsplan för att komma i kapp. Närmare bestämt säger planen att 2000 nya bostäder ska byggas inom kommande tioårsperiod.
– Vi har detaljplaner klara för alla typer av bostadsprojekt. Det är viktigt att vi kan stötta en bred bostadsutveckling med attraktiva lägen och boendemöjligheter för alla målgrupper. Det märks också tydligt i vår ambition och den nya bostadsförsörjningsplanen, säger stadsplanechefen Tina Karling Hellsvik.
Hand i hand med nya attraktiva bostadsområden går också nya satsningar på skolan. Mariestad får två nya skolor som är helt anpassade efter den nya tidens pedagogik. Skolorna har faktiskt i stor utsträckning utvecklats och designats av professionen, det vill säga de lärare som ska undervisa där under många år. De har i gengäld en bättre arbetsmiljö med bättre akustik att se fram emot.

Demonstrationsplats Mariestad
Mariestad var under många år beroende av ett fåtal riktigt stora industriella arbetsgivare vilket också skapade en viss sårbarhet vid förändring. Idag är läget ett annat – Mariestad har ett framgångsrikt näringsliv som domineras av många små- och medelstora företag som växer på en internationell marknad. Men vägen dit har inte varit okomplicerad.
– Det har krävts både mod och uthållighet, samt inte minst en stark politisk vilja att lyckas tillsammans med lokala förmågor. Vi måste fortsätta bidra till utveckling i våra företag och samtidigt ta vara på den kompetens som finns lokalt. Vi kopplar också det till att vi jobbar för en fossiloberoende fordonsflotta, förklarar Ulrika Lindahl, utvecklingsstrateg för Demonstrationsplats Mariestad, som är ett samverkansprojekt mellan kommun, akademi och näringsliv för att skapa en ny testanläggning för framtidens hållbara transportlösningar i Mariestad.
– Demonstrationsplats Mariestad kan attrahera både fordonstillverkare och utvecklare av framtidens infrastruktur för att ladda elfordon som exempel. Projektet innebär enorma möjligheter som vi helt enkelt inte har tid eller råd att missa, varken ekonomiskt eller miljömässigt, konstaterar Ramona Nilsson.
Båttillverkaren Nimbus som har tillverkning i Mariestad har utvecklat eldrivna båtar inom konceptet smart speed. Det är en viktig framtidssatsning – inte minst med tanke på att det även inom det marina finns krav på att fasa ut behovet av fossila bränslen.