Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Maritimt center växer fram i Lysekil

Lysekil har en lång tradition inom både marinbiologisk forskning och marinindustriell
verksamhet. Nu vill kommunen tillsammans med näringslivet och akademin skapa en arena för Lysekil som ett maritimt center för utveckling, företagande och upplevelser. Drömmen om att sätta Lysekil på kartan som en av Nordens och kanske även Europas främsta marina kommuner håller på att gå i uppfyllelse. Det senaste projektet är upplevelsecentret Skageracks Kapare som blir en mötesplats för både besökare och Lysekils bofasta invånare.

Hela Lysekil genomsyras av en positiv anda som märks och känns bland såväl privata företag som kommunala verksamheter, bland turister såväl som kommunbefolkningen. Nu satsas det mer än någonsin i samband med storskaliga projekt såsom den nya vågparken som byggs av Seabased. Dessutom finns den omtalade framtida potentialen för Lysekil att bli utskeppningshamn för malmbrytningen i Dalarna med på agendan.
– Tillverkningsindustrin har alltid varit viktig för Lysekils kommun och kommer att fortsätta vara det men vi är glada över att vi nu kan konstatera att vi har goda möjligheter för en betydligt större utveckling inom det marina framöver. Nu när Seabased anlägger världens hittills största vågkraftverk här i Lysekil kommer utvecklingspotentialen att växa ytterligare, menar Michael Johansson, näringslivschef i Lysekils kommun.

Fördelaktig etableringsort för marina verksamheter
Lysekil har under en längre tid varit centrum för marinbiologisk forskning och en av världens äldsta forskningsstationer för marinbiologi finns i Fiskebäckskil på Skaftö som hör till Lysekils kommun.
Sven Lovén centrum för maritima vetenskaper (en del av Göteborgs universitet) samlar forskare från hela världen och bildar tillsammans med Havets hus, som har till uppgift att visa upp och sprida kunskap om djurlivet i Västerhavet, en central mötesplats för alla som är intresserade av marinbiologisk mångfald, bevaring och utveckling. Intill Havets hus ligger även Havsfiskelaboratoriet som är en del av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för akvatiska resurser.
Detta i kombination med den starka grund som Lysekil redan har, bland annat med ett eget varv, ett antal företag som arbetar med marina undersökningar, en stark marinbiologisk forskningsmiljö och inte minst upplevelser i form av Havets hus, gör det minst sagt fördelaktigt för nya aktörer inom marin verksamhet att överväga Lysekil som etableringsort.

Lyfter hela Västsverige på sikt
Visionen som Lysekils kommun har sträcker sig längre än till kommungränsen. Det är kraftfulla satsningar som görs och de kommer med största sannolik att få en stor hävstångseffekt.
– Vi satsar tillsammans på att utveckla Lysekil till ett maritimt center för företagande, utbildning och upplevelser. Vi talar om saker som kommer att lyfta hela Bohuslän och hela Västsverige på sikt. Vi söker nu efter samarbetspartners som vill vara med och bygga upp en helhet, förklarar Michael Johansson.
Kommunen utvecklar nu ett nytt upplevelsecenter som kallas för Skageracks kapare efter den mycket omfattande kaparverksamhet som bedrevs utmed Bohusläns kust på 1600 – 1700-talen. Tanken är att upplevelsecentret ska vara ett komplement till Havets hus och på sikt knyta ihop hela konceptet med både konsthall och restaurang.