Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Markaryd har en av landets bästa gymnasieskolor

Kunskapscentrum Markaryd, KCM, får riktigt bra resultat i olika nationella mätningar. Gymnasieelevernas prestationer är bland de bästa i landet och det har även en positiv effekt på både vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen. Trivsel och trygghet ligger bakom framgångarna tillsammans med ett gediget näringslivssamarbete.

Enligt mätningar från 2017 når 84 procent av gymnasieeleverna på KCM examen efter fyra år, jämfört med riksgenomsnittet som ligger på knappt 79 procent. Detta gör gymnasieskolan i Markaryd till en av Sveriges tio bästa resultatmässigt.

Elevens bästa skola
Mätningarna visade också att nästan alla elever känner sig trygga samt trivs i skolan, här når KCM nästan 100 procent vilket är ytterst ovanligt. Även föräldrar har tillfrågats och de känner en stor tillit till skolan samt till pedagogerna.
– Vi vill vara elevens bästa skola. Det är något som alla skolor strävar efter men som är svårt att uppnå. Vi menar dock att vi är det tack vare vår trygga och trivsamma miljö, där alla känner sig välkomna och blir sedda. Vi har ett mycket stort fokus på individen och satsar mycket på att hjälpa eleverna nå sina mål, säger rektor Bennie Söderblom.
Lärarna har alltid sina dörrar öppna för eleverna. Lärare och elever fikar tillsammans på förmiddagarna och det är alltid möjligt att få extra hjälp om det behövs. Den tillgängligheten är ovanlig på större skolor.

Bäst på näringslivssamverkan
Trivsel och trygghet är naturligtvis viktiga inslag för att lyckas med studierna. KCM har dessutom flera andra värden som bidrar till de goda resultaten. Ett nära samarbete med elevernas framtida arbetsgivare är en förutsättning för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet och har rätt innehåll. Enligt Svenskt Näringslivs senaste mätning på skolornas attityd till näringsliv och företagande hamnar KCM på första plats i Sverige.
– Vi prioriterar näringslivssamverkan i allt vi gör, säger Bennie Söderblom. Det är tydligt i yrkesförberedande program, men lika viktigt för elever på studieförberedande program. Det måste finnas en förankring i näringslivet så att elever förstår vilka roller som finns och varför man ska satsa på ett yrke inom ett visst område.
Ett exempel på hur KCM samverkar med näringslivet är att näringslivsorganisationen Tillväxt Markaryd alltid har med skolan på viktiga möten. Skolans UF-verksamhet uppmärksammas ofta och Tillväxt Markaryd, som består av nästan 130 företag, erbjuder även handledare för de elever som vill arbeta med UF.

Bäst på utbildning
På KCM vill man göra lite mer för att eleverna ska få den bästa utbildningen. Utöver näringslivssamverkan satsar skolan mycket på olika certifieringar som arbetslivet efterfrågar. Det kan vara till exempel för Heta arbeten eller Säkert vatten.
– Det är certifieringar som normalt sett förvärvas efter att man har fått jobb, men som KCM vill bidra med för att öka elevernas anställningsbarhet ännu mer. Detta är också ett viktigt steg i att vara elevens bästa skola, påminner Bennie Söderblom.
Ytterligare en aspekt på elevens bästa skola med bäst utbildningar är att KCM kvalitetssäkrar utbildningarna. Till exempel El- och energiprogrammet som är en del av Teknikcollege.