Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Marknadens mest pålitliga bandsågblad och bandknivar

Värmländska entreprenörer och innovatörer har utvecklat idéer som på flera sätt har förändrat världen. I den lilla kommunen Munkfors finns en mycket välkänd koncern som bidrar till att sätta regionen på kartan över framstående producenter av sågblad och bandknivar.

Munkfors Industri är en omfattande och anrik koncern som både direkt och indirekt sysselsätter en stor andel av Munkfors 3700 invånare, men som även har verksamhet långt bortom Sveriges gränser. Verksamheten är idag uppdelad i ett 20-tal företag varav Munkforssågar AB är ett. Företaget, som är starkt rotat i de värmländska skogarna, möter den globala livsmedelsindustrins krav när det gäller pålitliga bandsågblad och bandknivar.

Inte blad som blad
Munkforskoncernen sysselsätter drygt 150 personer lokalt i Munkfors, och är därmed en av traktens största arbetsgivare. Med dotterbolag i bland annat Chile, Indien, Storbritannien och Thailand står Munkforssågar för mycket kunskap om vad som skiljer ett sågblad från ett annat. Det är alltså inte bara blad som blad, som tredje generationens vd i familjeföretaget kan intyga:
– Vi började exportera sågblad redan för 40 år sedan och har under årens lopp byggt upp ett varumärke som förknippas med pålitlighet, ansvar och tillförlitlighet världen över, säger Pernilla Melén, vars farfar startade det som skulle blir Munkfors Industrikoncern för snart 70 år sedan.
Det är ingen överdrift att påtala att Munkforssågar tillverkar marknadens mest pålitliga bandsågblad och bandknivar, både som metervara och som färdigsvetsade sågblad. Produkterna används främst inom livsmedelsindustrin, företrädelsevis för att skiva kött i olika utföranden, men nu på senare år även för att skiva andra livsmedel såsom bröd. En liten del av tillverkningen omfattar även produkter för sågverksindustrin. För tillverkningen köper Munkforssågar en hel del material lokalt.

Innovationsdrivet tillverkningsbolag
I en allt tuffare konkurrens måste Munkforssågar bli mer flexibla och lyhörda för vad marknaden vill ha. Munkforssågar profileras idag mer som ett innovationsdrivet tillverkningsbolag, och inför företagets stundande 70-årsjubileum görs en storsatsning på bandknivar som används för att skära mjuka livsmedel som benfritt kött, bröd och liknande. Just bröd tror Pernilla Melén kan bli ett större tillämpningsområde framöver.
– Vi ser att efterfrågan på sågblad minskar globalt, och då måste vi väga upp med andra produkter. Totalt sett så minskar köttkonsumtionen i världen, men konsumtionen av andra livsmedel ökar. Det är ett naturligt steg för oss att satsa även på andra livsmedel där bandknivar är lämpliga. Istället för att sadla om med helt andra produkter hittar vi nya användningsområden, förklarar Pernilla.
Framtiden ser trots hård global konkurrens ljus ut för Munkforssågar, mycket tack vare den starka kunskapstradition som finns inom det värmländska bolaget och som nu vidareutvecklas för nya tillämpningsområden.