Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Marknadens mest uppskattade webbpubliceringsverktyg

Skatteverket, Sveriges Kungahus, Örebro SK och Örebro kommun har något gemensamt. Något som syns och märks utåt och som påverkar bilden av dessa verksamheters respektive varumärken. Samtliga använder SiteVision, ett användarvänligt verktyg för webbpublicering och intranät.

SiteVision är troligtvis ett av marknadens mest användarvänliga system för att bygga och underhålla webbplatser och intranät. Det visar bland annat den senaste undersökningen från Web Service Award, där deltagande webbansvariga som använder SiteVision är väsentligt nöjdare än de som använder andra webbpubliceringsverktyg.
– SiteVision som intranätverktyg är i hög utsträckning byggt på vår moderna livsstil, där vi dagligen delar och tar del av information från kollegor och vänner via sociala nätverk. SiteVision fungerar på ungefär samma sätt, med moduler för att skapa samverkansfunktioner efter den egna verksamhetens behov, förklarar vd Anders Korsvall, som var med och grundade företaget SiteVision AB 2002 tillsammans med kollegorna Niclas Hedlund och Karl Eklöf.

För hundratusentals användare
SiteVisions användarvänlighet sträcker sig så långt att om man kan använda ett vanligt kontorsprogram så kan man också använda SiteVisions färdiga moduler för att skapa skräddarsydda webbplatser och portaler. Dessutom finns funktioner för att skapa intranät för ökad intern samverkan på ett mycket enkelt sätt.
Systemet går att skala upp i princip hur mycket som helst, upp till hundratusentals användare eller miljontals besökare om det behövs. För företag som Verisure och Scania är det en förutsättning, liksom för drygt 130 kommuner som valt SiteVision som verktyg för att skapa attraktiva, användarvänliga webbplatser.
– Vi bygger inte kundens webbplats, utan tillhandahåller de verktyg som behövs för att kunden själv eller någon av våra partners ska kunna skapa en komplett webbplats med alla funktioner som önskas. Poängen med SiteVision är att kunden ska kunna utföra stora delar av arbetet själv och därmed spara mycket resurser, poängterar Anders Korsvall.
Bildspel, formulär, sökfunktioner och möjligheten att dela information – allt finns som färdigprogrammerade verktyg och moduler i SiteVision.

Expansion över förväntan
SiteVision används av kunder över hela Sverige och börjar även spridas internationellt. Det mest imponerande utöver användarvänligheten är att företaget omfattar ett 25-tal personer, en synnerligen slimmad organisation som sköter allt från utveckling till försäljning. Merparten av de anställda finns i Örebro, där företaget etablerades.
– Vår expansion har gått över all förväntan, säger Anders Korsvall med eftertryck. Vi visste att det fanns en efterfrågan, men att SiteVision skulle bli marknadens mest uppskattade verktyg för portalintegration och webbpublicering överträffar helt klart de förväntningar vi hade då vi grundade verksamheten för snart tolv år sedan.
Att man dessutom valde att starta företaget med egna medel är något som Anders med kollegor är mycket glada över idag. Företaget har uppnått en långsiktig och stabil lönsamhet som gör att man kan fortsätta investera i personal och utveckling av moduler och funktioner. Det är en utveckling som gagnar kunderna genom att de får tillgång till ännu bättre verktyg för att skapa sina webbplatser, portaler och intranät.