Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Marknadsnära utbildningar i Karlshamn

För den som vill jobba med hållbar energi, transport eller logistik på högre nivå och samtidigt komma ut på arbetsmarknaden snabbt kan Vuxenutbildningen i Karlshamn erbjuda bra möjligheter.

Vuxenutbildningen i Karlshamn skapar nya möjligheter för fler att göra karriär inom ett antal branscher. För att svara på regionens efterfrågan gällande arbetskraft och då specifikt inom bristyrken har man valt att satsa på hållbar energi, transport och logistik.

Framtid med hållbar energi
Hållbar energi är ett omfattande begrepp. Det handlar om allt från utveckling av ny teknik som tar tillvara på möjligheterna att producera hållbar energi till utveckling inom energikrävande verksamheter som söker effektivisera sin drift.
Vägga Gymnasieskola i Karlshamn erbjuder det fjärde året i gymnasieskolans Teknikprogram, T4, i syfte att utbilda fler gymnasieingenjörer med hållbar teknik som inriktning. Under hösten 2016 startades den första utbildningen för det i Karlshamn. Utbildningen förutsätter en god samverkan med näringslivet, som också har varit starkt delaktiga i att utveckla kursinnehållet.
– Inom utbildningen tillämpas ett stor inslag av praktiskt lärande i samverkan med företag i regionen. Eleverna får snabbt en fot in i arbetslivet och företagen får i sin tur en chans att trygga sitt kompetensbehov på sikt, säger utbildningsstrateg Peter Stålbrand.

Utvecklar transportbranschen
Vuxenutbildningen är involverad i transportbranschens utveckling på flera sätt, både med yrkesutbildningar utbildningar inom transport såsom olika förarutbildningar, men även med utbildningar som riktar sig mot terminal och lager.
– Efterfrågan inom de här områdena är i princip konstant hög. Det finns många framgångsrika bussbolag i regionen som rekryterar kontinuerligt, men även många nya lagerverksamheter som också behöver arbetskraft. Vi fyller ett stort kompetensbehov här, förklarar Peter Stålbrand.
Inom bussbranschen ses mångfald som ett stort mervärde. Språkkunskaper och förståelse för andra kulturer efterfrågas, och det ser Vuxenutbildningen också som en stor möjlighet för vidare samarbete.

Internationell handelslogistik
Vuxenutbildningen har nyligen beviljats en yrkeshögskoleutbildning mot internationell handelslogistik. Det är resultatet av en satsning som bygger på ett mångårigt samarbete med norra Tyskland och ett antal hamnar i regionen.
– Tack vare närheten till kontinenten utgör Karlshamn den perfekta lokaliseringen för en utbildning inom internationell handelslogistik. Utbildningen startade i september 2016 med ett 20-tal elever som är placerade vid tre utbildningsnoder: Falköping, Hässleholm och Karlshamn. Lektioner bedrivs vid alla tre noderna och delas digitalt av alla studenter, vilket ger ett spännande och gränsöverskridande upplägg, berättar Peter Stålbrand.
Med utbildningen inom internationell handelslogistik visar Vuxenutbildningen att det går att samverka på alla nivåer: lokalt, regionalt och internationellt.