Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

MaserFrakt hjälper Dig i din vardag!

I Sverige är vi vana vid ett fungerande samhälle. Vi förväntar oss att vägar ska finnas, vara plogade och sandade på vintern samt sopade på våren. Vi förutsätter att soporna hämtas och att det finns bränsle till våra värmeverk. I affären skall det alltid finnas färsk frukt, mjölk och andra varor som gör att vi enkelt kan svänga in efter jobbet. Vi handlar mer och mer på internet och imponeras av hur bekvämt det är att få varan levererad ända in i hemmet, men det vi sällan tänker på när vi stressar fram i vår vardag är de aktörer som gör detta möjligt. En av dem är MaserFrakt.

MaserFrakt har under sin framgångsrika historia gjort en resa från ordermottagande lastbilscentral till en proaktiv servicekoncern med heltäckande tjänster inom två affärsområden: anläggning och distribution.
Bolaget har tillgång till en imponerande fordons- och maskinpark genom sin delägarstruktur med cirka 280 delägare. Detta i kombination med egna terminaler och bergtäkter gör bolaget till ett av de ledande i Sverige i sin bransch. Koncernen består av driftbolagen MaserFrakt Anläggning AB och MaserFrakt Distribution AB samt moderbolaget MaserFrakt AB. Den totala omsättningen ligger på omkring 1,7 miljarder kronor med över 2.000 anställda.

Verkar nära kunderna
MaserFrakt Anläggnings huvudarena är Dalarna och Gästrikland men har även vissa uppdrag utanför det ordinarie upptagningsområdet. Framförallt så handlar det då om uppdrag inom asfalttransporter och maskintjänster. Även om företagsnamnet antyder att det bara handlar om frakter så är sanningen den att hälften av MaserFrakt Anläggnings resurser består av anläggningsmaskiner i olika utföranden.
– Anläggningsbolaget täcker in området med ett tiotal platskontor och har trots sin storlek avstått från en centralisering av verksamheten. I vår bransch måste man verka geografiskt nära kunderna och ha god kännedom om den lokala marknaden för att lyckas, säger Daniel Eriksson, vd för MaserFrakt Anläggning.

Stöttar lokal utveckling
Delägarna består uteslutande av lokala åkerier och maskinentreprenörer vilket betyder att kunden, genom att anlita MaserFrakt, värnar om sina lokala företag samtidigt som man får tryggheten och fördelarna med ett storbolag.
– Verksamheten i anläggningsbolaget är mycket bred och vi är en stor del av infrastrukturen i vårt upptagningsområde, fortsätter Daniel Eriksson. Vi tillhandahåller maskin- och transporttjänster av alla de slag samt levererar berg och grusmaterial, till byggen av exempelvis cykelbanor och vägar, från ett 30-tal egna täkter runtom i upptagningsområdet.
Från ett antal terminaler återvinner företaget trä till bränsle för lokala värmeverk, sorterar fram anläggningsjord för grönområden och krossar betong och asfalt för återanvändning i anläggningsjobb.
MaserFrakt Anläggning tillhandahåller även tipplösningar för schaktmassor och sköter insamling av avfall från byggen, industri, hushåll åt återvinningsbolag och kommuner. Utöver det så har företaget en industritrafik med linjer i stora delar av landet som transporterar råvaror och färdiga produkter till bland annat stål- och pappersindustrin i Sverige.
– Inom industriblocket möter vi vårt systerföretag MaserFrakt Distribution AB och kan här tillsammans utnyttja synergieffekterna av en koncern fullt ut, understryker Daniel Eriksson.

Verksamheten för MaserFrakt Distribution har alltid varit framtidsorienterad. Idag sträcker sig hemmaområdet över hela Dalarna och Gästrikland. Genom flexibilitet och stor serviceanda får företaget även allt fler förfrågningar om nya samarbeten utanför sin regionala närhet.
Stort ansvarstagande med duktig personal både inom MaserFrakt och delägarbolagen är en framgångsfaktor.
– Det förtroende vi bygger tillsammans med våra kunder ger hållbara och långsiktiga samarbeten. Det är med andra ord en stark gemensam företagskultur som präglar dagens MaserFrakt Distribution, förklarar Patrik Andersson, vd för MaserFrakt Distribution. Han fortsätter:
– Att vi framgångsrikt lyckas kombinera den stora koncernens resurser med det mindre företagets nära kundrelationer bidrar till en stark konkurrenskraft med ett enhetligt erbjudande som få kan matcha. Vi tror på hög delaktighet och gemenskap internt och det vi gör ska också erbjuda en stor kundnytta.

En del av Din vardag
En stor fördel med att anlita MaserFrakt Distribution är att man som kund då anlitar och gynnar företag på sin egen ort. Det bidrar naturligtvis till att skapa ökad tillväxt lokalt. Det knyter också an till MaserFrakts vision om att vara en naturlig del av sina kunders såväl som regionens invånares vardag.
MaserFrakt Distribution kör bland annat ut livsmedel till ett stort antal skolor, äldreboenden, liksom till matbutiker och restauranger i Dalarna – Gästrikland. Företaget ombesörjer även transporter av bland annat sjukhusgas, paketleveranser hem till internetkonsumenten, bränsle till bensinstationer och stål till industrin runtom i Sverige. Transporterna använder i allt större utsträckning miljövänligt bränsle för att bidra till en grönare framtid.
– Med påtaglig stolthet brukar vi säga att vi finns till för att leverera viktig samhällsnytta. De tjänster MaserFrakt står för påverkar mer eller mindre allas vardag och är viktiga för att kunna trygga en grundläggande samhällsservice för oss alla, konstaterar Patrik Andersson, som får medhåll av Daniel Eriksson på MaserFrakt Anläggning.

Nästa gång du cyklar, handlar din mat, får ett paket levererat, gör om i din trädgård, höjer värmen på ditt element eller helt enkelt pantar en burk i affären så kan det vara så att MaserFrakt gör det möjligt!