Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Maskinbyggaren Teamteknik tror på stark tillväxt

Maskinbyggnad, kontraktstillverkning, specialutvecklade lägesställare, finmekanisk bearbetning och automationsservice – Teamteknik i Skellefteå har kunskap, erfarenhet och kapacitet för det mesta som gör att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Allt som hamnar utanför det sköter Teamteknik snabbt, effektivt och givetvis alltid med kvalitet i fokus.

Teamteknik är en sammanslagning av tre lokala företag med mycket långa anor i Skellefteå. Sammantaget blir det över 100 års erfarenhet som samlas under ett och samma tak. Det är således med en mycket gedigen historik och tradition i ryggen som Teamteknik möter marknadens krav när det gäller avancerade och långt specialiserade verkstadstekniska tjänster.
Upptagningsområdet är i huvudsak Skellefteå och Västerbotten, men eftersom verksamheten är mycket nischad inom vissa områden, exempelvis maskinbyggnad, så förekommer uppdrag över hela Sverige och indirekt hela världen med tanke på att Teamteknik tillverkar maskiner som via kunderna säljs globalt.
– Vi är lyhörda inför marknadens krav och strävar efter att utvecklas tillsammans med våra kunder. En trend som vi uppmärksammat är att kunderna i allt större utsträckning söker en leverantör som kan ta sig an fler uppgifter, gärna totalentreprenader. För att svara upp mot det breddar vi vår egen verksamhet och skapar förutsättningar för större uppdrag, berättar Kent Wikström, vd på Teamteknik.

Levererar maskiner till marknadsledare
Maskinbyggnad är Teamtekniks största affärsområde. Inom den kategorin finns mycket kompetens inbäddad i verksamheten som i sin tur lyfter kundernas affärer.
Teamteknik tillverkar bland annat Atlas Copcos slipmaskiner för underhåll av bergborrkronor, och det har man gjort sedan 1975. Uppdraget för Atlas Copco omfattar sex olika maskintyper som levereras över hela världen och här har Teamteknik totalansvar för tillverkning, konstruktion, utveckling, lagerhållning av reservdelar, CE-märkning och dokumentation.
Andra stora kunder på maskinsidan är Volvo, Scania, BAE Hägglunds och Freno, samtliga världsledande inom sina respektive områden.
Produktionsutrustning med hög automationsgrad är ett annat specialområde för Teamteknik, liksom egenutvecklade lägesställare som används vid svetsning och montage. Helt kundanpassade och unika lägesställare har till exempel under 2015 levererats till Volvo Construction Equipment i Eskilstuna respektive Arvika.
Dessutom bedrivs även viss legotillverkning av verkstadstekniska detaljer, beroende på vad kunden efterfrågar.

Ambitiösa tillväxtmål
Teamteknik är mycket fokuserade på korta serier och specialbyggen. Det lockar kompetenta medarbetare som är intresserade av precision och avancerad utveckling inom verkstadsteknik. Enligt Kent Wikström har man ännu inte haft några större problem med att rekrytera, men kompetensförsörjningen i regionen är i allmänhet beroende av att fler får upp ögonen för vilka fördelar som finns i Skellefteå.
– Vi har ett ambitiöst tillväxtmål där vi siktar på en omsättning på 50 miljoner kronor. För att nå målet måste vi trygga rätt kompetens och vi kommer att behöva nyrekrytera inom en överskådlig framtid. Detsamma gäller för de flesta andra i samma bransch. Vi är ganska många mindre verkstadstekniska företag i Skellefteå, och tillsammans utgör vi en samlad trupp som betyder mycket för regionens arbetsmarknad.
Teamteknik ser fram emot ytterligare tillväxt. Omsättningen ligger idag på omkring 32 miljoner kronor. En ökning på nästan 20 miljoner inom de närmaste åren är ambitionen, och det finns goda förutsättningar för att lyckas med referens till aktuella projekt, mer vill Kent Wikström inte avslöja i dagsläget.