Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Maskincentrum återetableras söderut

Marknadens mest prisvärda och effektiva service och underhåll? Maskincentrum i Örnsköldsvik sätter standard för resten av branschen. Från 1 januari i år har Maskincentrum börjat återetablera sig söderut, från Stockholmsregionen och ner till Malmö.

Maskincentrum kan nu leverera verkstadsnära tjänster till kunder över hela Sverige. Sedan 2010 är företaget återigen lokalägt i Örnsköldsvik, där allt en gång började. Med ett förstärkt tjänsteutbud och särpräglande kundfokus antar Maskincentrum nya utmaningar tillsammans med nya såväl som gamla samarbetspartners.

En samarbetspartner som sköter allt
Det händer fortsatt mycket kring Maskincentrum. Trots lågkonjunktur vågar man satsa för att stå väl rustade när hjulen börjar snurra snabbare igen, en dag som företagets vd Mats Jonsson tror börjar närma sig.
– För att skapa ett mer flexibelt och starkare Maskincentrum har vi breddat tjänsteutbudet rejält. Förutom all typ av maskinservice, reparationer och underhåll erbjuder vi maskinsäkerhetsanalyser, validering och kalibrering av svetsar samt industri- och installationstjänster.
Genom att erbjuda så mycket som möjligt under samma tak hoppas man på att knyta fler långsiktiga kontakter.
– Vi vet att kunderna uppskattar en leverantör som kan sköta allt, det är naturligtvis betydligt enklare och mer kostnadseffektivt med en samarbetspartner istället för flera, säger Mats Jonsson.
Att Maskincentrum nu dessutom erbjuder sina heltäckande verkstadstjänster över hela landet gör företaget ännu mer konkurrenskraftigt. Många kunder finns etablerade på fler orter och de ser naturligtvis värdet i att anlita Maskincentrum som serviceleverantör för alla sina enheter.

Ljus framtid för verkstadsindustrin
Maskinscentrums satsningar börjar bära frukt – redan idag har företaget flera långvariga avtal där kundens underhållsavdelning bemannas av en eller flera av Maskincentrums servicetekniker.
– Ett annat tjänsteområde som vi tror mycket på är riskanalyser. Det arbetade vi med för tio år sedan också, men idag har området fått en helt annan dimension, förklarar Mats Jonsson.
Maskincentrum kan idag erbjuda projektledningstjänster i samband med att företag vill skapa säkrare arbetsmiljöer med bra, säkra maskiner. Det handlar också om löpande underhåll och service av hela maskinparken. Att ha fungerande maskiner är inte bara försvarsbart ur ekonomisk synpunkt utan också betydligt säkrare.
Maskincentrum är således en partner för såväl långsiktiga som enstaka insatser. De långsiktiga serviceavtalskunderna blir allt fler.
– Vi har för avsikt att fortsätta bredda sortimentet och utveckla fler tjänster i syfte att komma ännu närmare våra kunder. Vi lever på trogna, återkommande kunder som värdesätter vår kompetens. Vi ser också en fortsatt ljus framtid för svensk verkstadsindustri, även om vi är medvetna om trycket från lågkostnadsländerna.
Mats Jonsson understryker att så länge svenska industriföretag fortsätter att levererar hög kvalitet så finns alla möjligheter att stå sig i konkurrensen. Som avslutning säger han:
– Vi hjälper svenska verkstadsföretag att skapa ökad lönsamhet genom att serva och underhålla de tekniska investeringarna så att återbetalningen blir maximal.