Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Maskiningenjörer går långt

Högskolan i Gävle hamnar bland Sveriges bästa lärosäten när det gäller samverkan med näringslivet. Det absolut bästa resultatet visar maskiningenjörsprogrammet, som på nionde plats (av nästan 800 program) räknas till de allra bästa just när det gäller samverkan.

Maskiningenjörsprogrammet startade redan 1988 vid Högskolan i Gävle. Det har omdanats och utvecklats till dagens verklighetsanknutna program med skarpa inslag av reella projekt i samverkan med regionala företag. Dessutom har det blivit ett Coop-program, vilket betyder att sammanlagt ett helt år av studietiden är företagsförlagd.
– Att programmet bedrivs som en Coop-utbildning är en av anledningarna till att vi står konkurrenskraftiga med maskiningenjörsprogrammet som ett av landets främsta när det gäller samverkan med näringslivet, säger utbildningsledare Per Blomqvist.

Skarpa samverkansprojekt
Studenterna på maskiningenjörsprogrammet får verklighetsförankrade projekt från dag ett. Redan under första året involveras de i skarpa samverkansprojekt tillsammans med partnerföretag. Ett exempel är partnerprojektet HiGtech som Per Blomqvist startade tillsammans med en student under våren 2012.
Idag omfattar HiGtech ett 15-tal studenter från år ett, två och tre som tillsammans bygger ett lättviktsfordon som ska kunna köra så långt som möjligt på bara en liter bensin. Fjolårets version, som fick namnet Stella, kom så långt som 60 mil under Shell Eco-marathon.
Tävlingen är ett globalt evenemang där studenter från hela världen får en möjlighet att visa sina kunskaper inom design och utveckling av morgondagens teknik för en mer miljövänlig transportsektor.
– Vi hoppas på att slå vårt eget rekord från förra året. Årets modell, Nova, är snäppet vassare än sin föregångare med lägre vikt och optimerade detaljer, säger Per Blomqvist.

Framtid inom samhällsbyggnad
Maskiningenjörsprogrammet finns vid Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad. Avdelningen satsar på en vidareutveckling av programmet och ämnesgruppen maskinteknik söker nu en universitetslektor i maskinteknik med inriktning mot produktutveckling och konstruktion.
Det tycks inte finnas några begränsningar i valmöjligheter för studenter som får sin maskiningenjörsexamen från Högskolan i Gävle. Många börjar sin karriär som konsulter på företag som har hållbar samhällsbyggnad som affärsidé, exempelvis ÅF, EQC och Rejlers. Andra blir konstruktörer och produktutvecklare på globala industriföretag.
– Oavsett vilken väg studenterna väljer att gå så finns det alla möjligheter för att lyckas som maskiningenjör, menar Per Blomqvist, som också poängterar att framgångsfaktorn ligger i att man som maskiningenjör tillhör en bred yrkesgrupp som är gångbar inom i stort sett alla teknikutvecklande- och samhällsbyggande branscher.