Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Masterutbildning i molekylär medicin med stark forskningsförankring

Det internationella masterprogrammet i molekylär medicin vid Uppsala universitet genomsyras av en stark samverkanskultur där studenter, forskare och företag inom den växande Life Science-industrin träffas och samarbetar i verkliga projekt. Masterprogrammet vill fungera som en plattform för samverkan mellan akademi och industri eftersom det dels är uppbyggt kring flera av forskningsinriktningarna som finns inom SciLifeLab och dels har tydliga industriella tillämpningar.

Aktuell och i flera fall världsledande forskning inom områden som genomik, epigenomik och proteomik integreras dagligen i masterprogrammet i molekylär medicin som ges vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) vid Uppsala universitet.
Forskare från SciLifeLab och föreläsare från kliniska diagnostik- och forskningsavdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala medverkar i flera av programmets kurser, liksom internationella forskare som gästföreläser på institutionen flera gånger om året.
– Vi har en mycket bred kompetensbank till vårt förfogande och vi är specifikt stolta över att kunna erbjuda våra masterstudenter möjligheten att knyta kontakt med några av världens främsta forskare inom området molekylär medicin, säger programansvarig Lena Åslund.

Det industriella perspektivet
Studenterna får inte bara ta del av ny kunskap vid den absoluta forskningsfronten. Det industriella perspektivet integreras också tidigt i utbildningen med besök på olika företag som verkar inom olika grenar i det breda Life Science-området. GE Healthcare, OLINK och Agilent är bara några exempel på företag som tar emot studiebesök från institutionen.
– Programmet startade hösten 2010 och vi har precis utexaminerat den första kullen studenter. Det är en internationell utbildning med studenter från hela världen, bland annat från länder som Mexiko, Kina, Indien, Iran och Grekland. All undervisning sker på engelska och det är viktigt att man kan uttrycka sig väl både muntligt och skriftligt. Vi trycker mycket på samverkan, både mellan studenter och mellan studenter och lärare, fortsätter Lena Åslund.

Tydlig internationell prägel
Masterprogrammet innehåller sju olika ämneskurser förutom de valbara projektkurserna. Utbildningen ger både teoretiska och praktiska erfarenheter av aktuella och framtida tekniker för till exempel diagnostik och behandling på grundforskningsnivå samt vidare till klinisk tillämpning inom industri och sjukvård.
– Den internationella prägeln tydliggörs ytterligare genom att flera masterprojekt redan genomförts utomlands på andra universitet samt även på företag och inom sjukvården. Oxford, Toronto och Singapore är några exempel. Flera av de första studenterna som nyligen tog sin examen har fått doktorandtjänster eller arbete inom Life Science-industrin, upplyser Lena Åslund.

Knyter ihop forskning och undervisning
De två första kurserna i programmet, Medicinsk genetik och cancer samt en projektkurs med laborativt innehåll, har funnits i Uppsala i över 15 år. Innehållet uppdateras med aktuell forskning men grundambitionen är densamma. Det finns med andra ord en lång tradition i Uppsala där man fokuserar på nyttan med att knyta ihop forskning och undervisning.
Ny teknik möjliggör nya framsteg och studenterna tillgodogör sig kunskap som de behöver för sina framtida karriärer inom laborativ verksamhet. Många väljer även att aktivt delta i forskargrupper och lägger redan under masterutbildningen grunden för sin framtida karriär.