Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Matakuten hjälper både människor och miljö

Lars Wennman har efter flera års ideellt arbete fått en projektanställning på Gästrike Återvinnare. Med sin unika affärsidé hjälper Lars människor som annars inte skulle ha tillräckligt med mat för dagen, samtidigt som han kraftigt reducerar matsvinnet i Gävle.

Genom sin egenstartade och tidigare helt egenfinansierade verksamhet Matakuten samlar Lars Wennman in gårdagens bröd från butiker runtom i Gävle. Ibland även sallad och annan mat från restauranger som vill stötta Matakuten. Maten delas ut till behövande i hela kommunen, Lars kör själv ut den med en bil som han blivit sponsrad med från Bilbolaget.
– Det stöd som jag fått från bland andra Bilbolaget, Gästrike Återvinnare och inte minst alla butiker som hör av sig och vill bidra är över alla förväntningar, säger Lars, som tidigare var arbetslös men ändå lyckades driva Matakuten på ren vilja att göra skillnad.

Söker nya partners
Matakuten söker ständig nya samarbetspartners som vill göra livet lite lättare för behövande i Gävle. Tack vare anställningen hos Gästrike Återvinnare kan Lars nu utveckla verksamheten ännu mer och ta vara på ännu mer mat som annars skulle bli kompostjord.
– Med tanke på att matproduktionen generellt står för upp till 25 procent av klimatbelastningen och att svinnet utgör en betydande miljöbelastning i sig ligger Lars idé helt i linje med vår egen verksamhet. Att han dessutom gör något för kommunens mest utsatta ser vi också som en stor vinst ur hållbarhetssynpunkt, säger Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike Återvinnare.