Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Matföretaget som erbjuder närhet, öppenhet och färskhet

Wapnö AB är ett modernt matföretag med ett aktivt lantbruk strax utanför Halmstad. På den anrika gården erbjuds allt från mässor och whiskyprovning till god mat, konferenser, bröllop och fester.
Det egna varumärket Härproducerat® garanterar närhet, öppenhet och färskhet.

Vapnö Gods i Halland har en fascinerande historia och har varit ett av de främsta godsen i landet ända sedan 1300-talet. Det nuvarande slottet med flyglar, i typisk svensk 1700-talsstil, stod klart 1754. Samtliga byggnader är uppförda på en gammal borgholme. Framför norra flygeln står en av länets få runstenar, som flyttats till platsen under 1900-talet. Wapnö slott med omgivande byggnader byggnadsminnesförklarades 1983.
Idag ägs det historiska Vapnö Gods av aktiebolaget Wapnö AB. Företaget har cirka 55 anställda och är därmed en av de större arbetsgivarna i Halmstads kommun.
– De senaste 20 åren har vi gått från att vara ett traditionellt lantbruksföretag till ett modernt matföretag med genuina mervärden. Vår affärsidé är att förädla det som växer på våra åkrar till produkter för konsumenterna, säger Lennart E Bengtsson, vd på Wapnö AB.

Härproducerat®
Wapnö AB är det enda lantbruksföretaget i landet som erbjuder varumärket Härproducerat®. Det innebär att råvaran finns där förädling sker och att hela produktionen sker i ett gemensamt företag som skapar arbetstillfällen på platsen. Närhet, öppenhet och färskhet är ledorden för Wapnös produkter.
Bland Härproducerade produkter kan nämnas mjölk, filmjölk, grädde, gräddfil, yoghurt, smör och ost.
Härproducerat® är varumärkesskyddat av Wapnö AB inom ett antal områden, vilket innebär att andra inte kan använda varumärket utan tillstånd från Wapnö AB.
– Vi vill värna om ordet Härproducerat då det har till syfte att förtydliga för konsumenter om matens ursprung. Råvara och förädling ska ske på samma plats, betonar Lennart E Bengtsson.
I Wapnö Gårdssaluhall kan man handla matvaror där färskhet, äkthet, omsorg om djur, miljö och människor gör gott i både mage och själ. I det egna gårdsmejeriet finns ett fullt sortiment av mejeriprodukter, däribland kärnat och syrat smör och ostar. Den egna spannmålen ger dinkel- och vetemjöl och olika slags bröd. Här finns också Wapnö Miljökött TM, ett extra mört nötkött från gårdens hondjur.

Gårdshotell
Vill man besöka Wapnö Gård och övernatta går det bra att bo på Wapnö Gårdshotell. Det är en gammal gårdsbyggnad som har byggts om till 21 nya, fräscha rum för konferens- och privatgäster. De som bor på gården kan äta frukost i Wapnö Restaurang i slottet. Frukosten består av Wapnös egen mjölk, fil, yoghurt, färskost och eget bröd bakat på Wapnöprodukter. Denna frukost ger en unik prägel på hela vistelsen.
Division Hotell & Restaurang ansvarar för arrangemangen på den interna marknaden, d.v.s. vad som händer på Wapnö gård. Besöksantalet på gården är viktig för att sprida kunskap om närhet, färskhet och öppenhet och ett modernt matföretag med småskalig livsmedelsförädling och med Härproducerat® som bas.
Wapnö Gård är ett utmärkt val när det gäller såväl mässor och event som bröllop och fester.

En ny biogasanläggning
Wapnö AB är ett företag som värnar om miljön och har nyligen färdigställt en ny biogasanläggning. ”Wapnö biogas” kommer att röta cirka 40.000 ton gödsel, rester av foder och grödor till metangas. Den totala rötningsmängden kommer att minska med cirka 3.000 ton som genom rötningen eller nedbrytningen av det organiska blir förnyelsebar energi i form av värme, kyla och el via en gasmotor.
– Vi är ett företag som ska ligga rätt i tiden och nästa projekt är att utveckla vår köttsida och kunna erbjuda charkprodukter, säger Lennart E Bengtsson.