Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Matsäkerhet, kvalitet och ekologisk produktion är viktigt för Valiguard

Allt fler företag inom livsmedelsindustrin inser värdet i att kombinera olika certifieringar för att få ett tydligare kvalitets- och säkerhetsfokus. I tuff konkurrens kan en ökad varumärkesstatus och tydliga kvalitetsstämplar vara avgörande för att man inom livsmedelssektorn ska kunna skaffa sig ett visst försprång på marknaden.

Valiguard kan genom heltäckande certifieringstjänster hjälpa företag inom livsmedelsindustrin att höja både kvalitet och säkerhet genom hela produktions- och distributionskedjan. Certifieringar blir allt vanligare – idag är de mer norm än undantag, enligt Valiguards vd Torbjörn Holmberg.

Intresset för ekologiskt ökar
Allt fler tjänster samlas under Valiguards paraply. För drygt ett år sedan tillskrevs ytterligare en viktig uppgift då Valiguard i samband med nya regler kring ekologiska märkningar kunde axla en ny roll som kontrollorgan åt Livsmedelsverket. Det betyder att Valiguard, förutom att utföra revisioner, även kontrollerar att EUs och de svenska lagkraven efterlevs inom ekologisk produktion, s.k. EU-ekologiskt.
– Intresset för ekologiskt ökar hela tiden, idag har i princip alla livsmedelsproducenter minst en ekologisk produkt i sitt sortiment. Ekologisk produktion handlar mycket om djurhållning och omfattar bland annat regler gällande djurskydd. Det känns givande att få företräda sådana värden som att certifiera slakt enligt KRAVs Regler och vi ser det därför som ett värdefullt komplement i vårt tjänsteutbud, upplyser Torbjörn Holmberg.
Valiguard kan även erbjuda företag inom fisk- och skaldjursbranschen revisioner mot MSC (Marine Stewardship Council – Chain of custody). Det är en certifiering som visar att produkterna tillgodoser högst ställda krav på hållbart fiske. Detta går också utmärkt att kombinera med revision mot någon av de vanliga standarderna för livsmedelssäkerhet.

Certifiering stärker
Trender visar att det kommer att bli en större rörlighet på marknaden, då krävs samtidigt skärpta kontroller. Kanske banar det väg för fler företag inom certifieringsbranschen, men Torbjörn Holmberg är inte orolig. Företaget kännetecknas av en mycket hög kompetensnivå bland revisorerna, där flera har disputerat och där samtliga har erfarenhet direkt från livsmedelsbranschen.
– Det som vi vill utmärka oss med är framförallt vår väletablerade kunskap där vi för en aktiv diskussion med kunden för att få fram styrkor och eventuella svagheter i deras verksamhet. Vi ska bidra med kunskap som stärker våra kunders verksamhet, det är vår främsta uppgift, framhäver Torbjörn, som själv har disputerat inom veterinärmedicin och på den vägen kom in på foderkontroll och därefter livsmedelscertifiering.

Att alltid tänka säkerhet och kvalitet
Allt handlar med andra ord om att få fram underlag för förbättring, att alltid tänka säkerhet och kvalitet samt arbeta med ständiga förbättringar.
Valiguard utför cirka 300 revisioner årligen. Verksamheten utökas hela tiden med fler certifieringar och fler standarder. BRC är i dagsläget fortfarande den största, men Valiguard förbereder sig nu inför tillväxt inom en rad andra certifieringar som exempelvis FSSC 22000, en förhållandevis ny standard som är på framväxt i Sverige.
– För kunderna är det naturligtvis initialt förenat med en hel del kostnader att införa standarder, men den genomgående erfarenheten från våra kunder är att det leder till lägre kostnader och ökad lönsamhet och samtidigt är det också så att det är ett nödvändigt ”körkort” för att över huvud taget få leverera till de större livmedelskedjorna, upplyser Torbjörn Holmberg som avslutning.