Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

MaxFastigheter stolta över att få påbörja Fanfaren

Det mycket omtalade och tillika efterlängtade kontorskomplexet Fanfaren är nu påbörjat i Karlstad. Staden förväntas i samband med projektets förverkligande få ett rejält ansiktslyft. Fanfaren blir dels en helt ny entré utmed E18, och dels ett landmärke för en region i förändring.

Karlstads attraktionskraft kommer med största sannolikhet att bli påtagligt starkare när fler blir medvetna om de stora investeringar som görs i form av nya byggnationer. Fanfaren är ett efterlängtat projekt som började diskuteras för många år sedan, men som av olika anledningar först nu blir verklighet. Det är ett nytänkande Eskilstunabaserat fastighetsbolag, MaxFastigheter, som förverkligar drömmen.
– Fanfaren är ett mycket spännande projekt som passar väl in i vår framtidsambition, säger MaxFastigheters vd Håkan Karlsson, som också var med och startade företaget för drygt fyra år sedan.
MaxFastigheter äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på tillväxtorter företrädelsevis i Mellansverige. Externa handelsområden har hittills varit dominerande, men med Fanfaren markerar MaxFastigheter sin ambition om att även växa inom andra områden och med andra typer av lokaler.
– Vi har redan från början satsat på strategiska tillväxtorter i Sverige. Intresset för Karlstad har skjutit i höjden mycket tack vare stadens potential som handels- och besöksstad. Med Fanfaren utökar vi med en ny inriktning mot kontorsfastigheter som stärker bolaget för framtiden, fortsätter Håkan Karlsson.
Idag har MaxFastigheter en portfölj som till 65 procent består av handelsfastigheter. Inriktningen mot sällanköpshandel i externa handelsområden står sig fortsatt starkt mot den ökade e-handeln, och därför kommer det även fortsättningsvis vara ett prioriterat affärsområde. Den nya kontorinriktningen blir ett värdefullt komplement.

Bolagets största projekt hittills
Fanfaren är ett stort kontorskomplex med flera olika byggnader. Sammantaget handlar det om nya ytor på ungefär 55.000 kvadratmeter, varav merparten öronmärks för kontor. MaxFastigheter har nu påbörjat byggnationen av Hus 2, som med sina 6.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta med stor säkerhet kommer att stå klart för inflyttning redan under hösten 2018.
Det starka intresset för Fanfaren är tydligt då över 70 procent av Hus 2 är föruthyrt. Det kommer att bli en spännande mix av olika verksamheter med restaurang och gym bland annat. Fanfaren omfattar allt som allt fem olika byggnader varav en planeras som höghus. Förhandlingar pågår i skrivande stund med olika hotellkedjor då minst halva höghuset ska byggas som hotell.
– Vi är mycket stolta över att få påbörja utvecklingen av Fanfaren. Projektet är i sin helhet bolagets största hittills, det handlar om en miljardinvestering och det om något talar för vår framtidstro i Karlstad, säger Håkan Karlsson.
MaxFastigheter har som mål att inom två år fördubbla fastighetsvärdet, som idag ligger på ungefär 1,1 miljarder kronor. Fanfaren är ett mycket viktigt steg i den riktningen, och samtidigt fortsätter MaxFastigheter med parallella projekt i såväl Karlstad som andra tillväxtorter i mellersta Sverige.