Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

McNeil höjer kunskapsnivån och därmed även attraktionskraften

För Johnson & Johnson är Helsingborg en viktig knutpunkt med närhet till ledande kompetens och forskning i global framkant. Därför kommer Johnson & Johnson att fortsätta utveckla dotterbolaget McNeil AB, världskända leverantörer av Nicorette, tillsammans med den globala forsknings- och utvecklingsenheten i Helsingborg.

De flesta har nog någon gång kommit i kontakt med någon eller några produkter ur Johnson & Johnsons breda sortiment. Den globala läkemedelskoncernen har dotterbolag och försäljning världen över, och produktsortimentet omfattar allt från läkemedel till en rad välkända konsumentprodukter såsom Listerine och receptfria Nicorette rökavvänjningsprodukter. Koncernen har tre affärsområden – Pharma, Medical Devices och Consumer Healthcare, där McNeil ingår i det senare.
McNeil har ett av Sveriges bästa lägen. Från Helsingborg når man stora delar av Norden effektivt och snabbt. Helsingborg ligger också nära strategiska kompetenskluster inom medicin och Life Science – perfekt för McNeil som ständigt söker utveckla sin egen kompetens och öka kunskapsinnehållet i organisationen.

Inspirerande miljö
Att vidareutveckla och höja kunskapsnivån går hand i hand med att skapa en högre trivsel bland medarbetarna. Mycket handlar enligt McNeils vd Norbert Troendle om att skapa en inspirerande miljö där alla känner sig delaktiga – då levererar man också mer och blir mer effektiv på sin arbetsplats.
– Vi spenderar mycket tid på arbetsplatsen och därför är det viktigt att trivas och känna delaktighet. Därför strävar vi på McNeil efter att utveckla en arbetsmiljö i världsklass där medarbetarna känner en stark motivation och vilja att vara med och vidareutveckla företaget, förklarar Norbert Troendle.
Att även aktivt satsa på mer effektiva processer med högre automationsgrad bidrar också till att förbättra arbetsmiljön. Företaget satsar även mycket på hälsa och välbefinnande bland personalen.

Utökat forskningsområde
I Helsingborg tillverkas världens ledande rökavvänjningssortiment, den globalt igenkända Nicorettefamiljen. I anslutning till McNeils fabrik finns även ett globalt forsknings- och utvecklingscentrum med uppdrag från Johnson & Johnson-koncernen. Den tillverkande enheten sysselsätter ungefär 550 personer och forskning & utveckling bortåt ett 80-tal personer.
– Även om forskning och utveckling utgör en mindre del av verksamheten i Helsingborg fyller den en viktig funktion för Johnson & Johnson globalt. Vi har breddat inriktningen inom forskningen och sedan några år tillbaka fokuserar vi förutom på rökavvänjningsprodukter även på läkemedel för mag- och tarmsjukdomar samt hela Johnson & Johnsons förkylningssortiment, informerar Felix Reutter, FoU-chef.

Nya marknader – ny kompetens
McNeil har strategiska planer på att fortsätta utveckla Nicorette för befintliga marknader och även introducera Nicorette på nya marknader. För att lyckas med det krävs att Nicorette kan utveckla nya beredningsformer, det vill säga ge konsumenten nya möjligheter att använda och tillägna sig produkten. Utvecklingen kräver att McNeil kan utveckla sin kunskapsnivå och attrahera ny kompetens.
– För att attrahera nya medarbetare och se till den långsiktiga kompetensutvecklingen är vi aktivt involverade i samarbeten med universitet och högskolor. Vi söker även utveckla samarbeten med grund- och gymnasieskolor för att öka intresset för vår verksamhet. Det är viktigt att vi kan visa vad vi gör här och att vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, poängterar Norbert Troendle.