Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Med ÅF som partner maximeras samhällsnyttan

Devisen Innovation by Experience understryker ÅF:s strävan efter att alltid ta tillvara på den erfarenhet och kunskap som genereras i varje projekt. Tidigare erfarenheter kan nyttjas i framtida projekt, och ofta integreras kompetens från flera divisioner och kontor i samma projekt. Kunderna kan därmed alltid lita på att rätt kompetens sätts in på rätt ställe.

Med ÅF som partner kan små och stora beställare av samhällskritisk infrastruktur säkerställa en kunskapsnivå som verkligen matchar projektets karaktär och kundens förväntningar. Med erfarenheter samlade under mer än ett sekel levererar ÅF det bästa från svensk ingenjörskunskap till förmån för samhällsutvecklingen i stort.

Kompetens i Dalarna
Dalarna är en region som tidigare har levt lite i skymundan, trots sin vackra natur och sitt goda företagsklimat. Regionen har traditionellt levt upp under vinterhalvåret då vintersporter som längd- och utförsåkning är stora dragkrafter, men nu finns det tydliga tecken som visar att Dalarna blir en allt mer eftertraktad region året om.
Ett ökat intresse kräver större satsningar på infrastrukturen inklusive fastigheter. Bostadsbristen är ett faktum även i städer som Falun och Borlänge, precis som i Stockholm och Göteborg. Kraven är lika höga vad gäller god samhällsservice i mindre städer som i storstäderna. ÅF är en viktig partner i utvecklingen av hållbara städer och samhällen i Dalarna, precis som i övriga Sverige och globalt.
– Vi har mycket starka verksamheter inom ÅF här i Dalarna.Vi kan leverera och bidra med kompetens i de flesta typer av samhällsprojekt, industriella utvecklingsprojekt och ny infrastruktur inom och utanför regionen, berättar Anders Lundin, regionchef Buildings i norra Sverige där Dalarna ingår.
Kontoret i Borlänge förfogar över kompetens inom allt från väg och mark till byggnadskonstruktioner, industriell processutveckling, produktutveckling, samt avancerade förbättringsåtgärder i fastigheter. I regionen omfattar de flesta uppdragen utveckling av befintligt fastighetsbestånd, även om nybyggen blir allt vanligare.
Anders verksamhet fokuserar mycket på energieffektiviseringar, förbättrat inomhusklimat och anpassningar av industrins processer. Den gemensamma nämnaren för alla projekt är att uppnå ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan för kunden.

Attraktiv arbetsgivare
ÅF är fortsatt en attraktiv arbetsgivare som satsar på personlig utveckling och kontinuerlig innovation genom spännande projekt. I Dalarna finns möjlighet att få arbeta med projekt som lyfter samhällsservice till en ny nivå, bland annat då man ofta är involverad i ombyggnader och nybyggnader av vårdlokaler. Som exempel används kompetens från Dalarna i ett omfattande ombyggnadsprojekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Vi är med i projekt över hela Sverige och till och med globalt. Därför söker vi alltid kompetens, och i gengäld kan vi erbjuda riktigt spännande arbetsuppgifter som utvecklar. Dalarna är en fantastisk region att bo och verka i. Det måste vi också bidra till att marknadsföra för att locka fler till regionen, säger Anders Lundin.
Dalarna bjuder på möjligheter att leva lite enklare, med kortare avstånd. För den som vill slippa bilköer och få mer tid över till friluftsliv och familj, men samtidigt ha en karriär som är gångbar globalt, är ÅF i Dalarna ett givet val.