Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Med äkta småländsk innovationskraft inbyggd

Produkter med låg livscykelkostnad är tillsammans med en mycket hög teknisk nivå den svenska industrins främsta konkurrensmedel. Det anammades tidigt på Wexiödisk, som tillverkar diskmaskiner för professionella miljöer som storkök och restauranger. Med en hög flexibilitet möter Wexiödisk en växande marknad där allt fler inser att hållbara, miljöanpassade produkter även ökar den ekonomiska lönsamheten.

Wexiödisk skiljer sig från de stora globala leverantörerna av diskmaskiner modell större. Det Växjöbaserade företaget är med sina 160 anställda fortfarande en liten aktör som kan agera snabbt och ställa om verksamheten efter marknadens skiftande krav. Trots sin småskalighet kan Wexiödisk leverera kraftfulla produkter varav många dessutom har unika inbyggda funktioner.

Allt handlar om att förenkla
Drivkraften bakom utvecklingen av samtliga av Wexiödisks produkter är enkelhet. Att förenkla och effektivisera arbetet i kundernas kök, oavsett om det är ett offentligt storkök eller ett mindre restaurangkök, har alltid varit huvudambitionen. Och det återspeglas tydligt i dagens breda utbud av diskmaskiner där smarta lösningar som PRM, Pre-rinse machine eller förspolningsmaskin, mer eller mindre har revolutionerat marknaden.
– Vårt PRM-sortiment är fantastiska produkter som inte bara förenklar arbetet genom att kapa stora manuella led och ergonomiskt besvärliga arbetsmoment, utan även värnar miljön genom att stora mängder vatten sparas, kommenterar Magnus Titusson, vd på Wexiödisk sedan sommaren 2014.
Den innovativa lösningen prisades med FSCI:s Sustainable Catering Equipment Award baserat både på de miljömässiga vinsterna med lägre energiförbrukning och minskad vattenåtgång, samt den ergonomiska fördelen där arbetet är långt automatiserat.

”Alla våra maskiner är bra exempel”
Wexiödisks olika varianter av PRM är bra exempel på hur företaget drivs av en typiskt småländsk innovationskraft. Ytterligare ett exempel är DUPLUS, ett koncept som använder mycket lite vatten per körning.
En DUPLUS-maskin behöver bara en enda liter vatten per diskkorg, men diskar fortfarande skinande rent. Maskinen är speciellt lämplig för disk av samma typ, exempelvis glas, och passar därför i miljöer där stora mängder likartad disk genereras. DUPLUS-sortimentet har utvecklats för att spara vatten, energi och kemikalier.
En av Wexiödisks större maskiner är en tunneldiskmaskin med inbyggt ICS. Intelligent Control System, ICS, är ett avläsande kontrollsystem som bidrar till att man undviker diskning av tomrum och därmed sparar mycket vatten och energi. Lösningen medför exceptionellt låga driftkostnader och en betydande reducerad miljöbelastning.
– Alla våra maskiner är bra exempel på hur vi arbetar med miljö- och arbetsmiljöfrågor, ergonomi, driftsäkerhet och tillförlitlighet. Maskinerna utgör stora investeringar, men räknat i besparing och livslängd ska vi tillhandahålla marknadens absolut bästa lösningar, påpekar Magnus Titusson.

Tryggar långsiktig tillväxt
Wexiödisk har inlett ett omfattande förändringsarbete för tillväxt som fortsätter under 2015. Den långsiktiga ambitionen är att uppnå en omsättning på cirka 320 miljoner kronor inom fem år, ett stort kliv från dagens 260 miljoner. Utveckling av försäljning på nya exportmarknader är kanske den främsta tillväxtmöjligheten.
Samtidigt ser Magnus Titusson den fortsatta kompetensutvecklingen inom bolaget som en viktig pusselbit. Därför är Wexiödisk med i nätverket GoTech, som ska inspirera och locka ungdomar mot teknik- och industriområdet.
– Att bidra till industrins utveckling i vår region är en självklarhet för oss som har för avsikt att stanna kvar och bygga en ännu starkare verksamhet här. Vi är inte rädda för att ta nästa kliv, men om vi inte får tag på nyckelkompetens så faller hela vår verksamhet på det och därför engagerar vi oss i GoTech, säger Magnus Titusson.