Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Med Caperio Skolpartner säkras en lyckad satsning på barnens framtida utveckling

Målsättningen hos Caperio Skolpartner är att bidra till utvecklingen av en modernare skola med digitala verktyg, processtöd och fortbildning. Allt för att förbereda dagens barn och ungdomar för morgondagens yrkesliv.
Caperio Skolpartner är ett affärsområde inom koncernen Caperio AB och sysselsätter 15-20 medarbetare.

Caperio AB är en IT-tjänstekoncern som säljer produkter, konsulttjänster och managerade tjänster för att optimera kundens IT-investering. Företaget grundades år 2000 och sysselsätter idag 200 anställda på sex kontor i Sverige.
Numera är IT inte bara en förutsättning utan ett centralt element i framgångsrika företag. Caperios roll är att hjälpa till att möta förändringar och budgetkrav samt att förvalta och utveckla IT-produktionen för framtiden.

Ett nytt koncept
– Caperio Skolpartner, som vi startade 2012, är ett helt nytt koncept på marknaden och kommer att bli en viktig del i Caperios totala erbjudanden. Vi jobbar med digitala verktyg ur ett pedagogiskt perspektiv och hjälper kommuner, koncerner och skolor med införande av digitala verktyg i skolan genom det vi kallar en kvalitetssäkrad satsning, säger Ulrika Pernestad, försäljningschef på Caperio Skolpartner.
Med en satsning på digitala verktyg lägger Caperio Skolpartner stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och pedagoger, både vid införandet och över tid.
– Vi hjälper kunden hela vägen, från att göra en förundersökning till leverans, finansiering och återtåg, säger Ulrika Pernestad.

Många fördelar
Det finns många fördelar med att införa digitala verktyg i undervisningen. Lärare upplever att det är lättare att anpassa utbildningen efter elevens unika behov. Eleverna får möjlighet att analysera, reflektera och redovisa sina arbeten på det sätt som passar dem bäst. Kreativiteten som frigörs gör att elevernas motivation ökar och de lyckas bättre i skolan.
Politiker, forskare, rektorer och skolledare är helt överens om att digitala verktyg kommer att ha en stor betydelse i elevernas utveckling och framtid.
Caperio tror att kunskapssynen vilar på idén om att människor aktivt söker kunskap i sin omgivning och motiveras av stimulerande uppgifter i vardagen. Om skolan skapar en miljö för lustfyllt lärande skapas förutsättningar för elever att på ett mer naturligt sätt aktivt söka sina uppsatta mål. Arbetet med skola utgår från varje enskild elevs förmågor. Först när skolan kan möta elevens förmåga kan skolan på bästa sätt förbereda eleven för morgondagens yrkesliv.

Förskoleappen
Caperio Skolpartner har lanserat Förskoleappen – ett verktyg som förenklar pedagogisk dokumentation, d.v.s. uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Förskoleappen förenklar även kommunikationen mellan förskolan och hemmet och ger pedagoger, förskolechefer och föräldrar helt nya möjligheter.
Med Förskoleappen kan pedagogerna enkelt dela dokumentation som bilder, video och förklarande texter med föräldrarna. Föräldrarna kan inte bara följa sitt barns vardag utan även interagera med pedagogerna på ett enkelt sätt. Via en dator, platta eller smart phone kan de se vad som hände på utflykten.
Caperios roll är att hjälpa till att möta förändringar och budgetkrav. Att förvalta och utveckla IT-produktionen för framtiden och se till att investeringarna är långsiktiga och samtidigt de mest effektiva.
– Vi har hittills haft en god lönsamhet i företaget och i och med vårt nya erbjudande som vi införde på marknaden 2012 ska vi stärka den befintliga lönsamheten, säger Ulrika Pernestad.