Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Med Circom som IT-avdelning kan Ventex växa i lugn och ro

Ventex Entreprenad AB är ett ventilationsföretag från Sölvesborg som växt kraftigt både i
omsättning och antal anställda det senaste året. Circom är en viktig samarbetspartner för Ventex.
Circom är en drivande kugge i effektiviseringsarbetet. Mestadels handlar det om att bygga upp
relevanta och anpassade IT-miljöer.

Varför anlitar Ventex Circom som IT-avdelning?
– Vårt företag är för litet för att ha en egen IT-avdelning. Circom har lärt känna våra behov och vi
har själva inte tid att lägga energi på teknik. Vi måste vara konkurrenskraftiga i vår helhet, säger
Jörgen Granath som är VD för Ventex.

Vad gör Circom för ert företag idag?
– De ser till att servrar och arbetsstationer fungerar, att backup tas varje dag, att mailen fungerar.
Hosting och all backup ligger hos dem. Men de har även ansvar för alla inköp av datorer,
programvaror och lösningar. Det tar för lång tid för oss att övervaka marknaden gällande olika
typer av verktyg och de vet redan vad som är bäst för oss.

Hänger ni med i digitaliseringen?
– Absolut, vi känner att vi hör till dem som har utvecklats mest och snabbast på marknaden.
Byggbranschen kräver mer och mer dokumentation, och allt mer sker digitalt.

Vad händer om er IT-miljö inte fungerar?
– Rent krasst handlar det om att processerna ute på byggarbetsplatserna stannar av. Ett projekt kan
bli försenat. Medarbetare kan av tekniskt strul bli utan sina löner osv. Det måste bara fungera.

Har ni aldrig funderat på att byta IT-leverantör?
– Det ringer ofta IT-företag som vill sälja in sig till oss. Men vi är inte intresserade. Vi är helt enkelt
nöjda med det vi har och tycker inte att det är värt varken pengar eller tid att byta leverantör.

Det låter nästan för bra för att vara sant – är ni inte missnöjda med någonting?
– Det har faktiskt hänt saker, men då pratar vi med Circom. De gör då en förändring som leder till
det bättre. Exempelvis så upplevde vi att det var svårt att få kontakt med dem i början när vi hade
strul med något.

Circom gjorde då en förändring. De öppnade upp fler kontaktvägar via mail och telefoni och
utökade med en svarspolicy där de ringer tillbaka. Vi har en egen huvudansvarig men det finns
även dokumentation som vägleder annan tekniker vid behov. Vi upplever att rutinerna förbättrades
direkt och det är också en viktig parameter att ha med sig när man väljer samarbetspartners.

Vilka är Circom?
Circom Solution AB är ett relativt ungt företag – som startades 2013. Men företaget består av
handplockade, engagerade och erfarna medarbetare. Circom har olika typer av kunder och
uppdrag runt om i hela Sverige. Huvudkontoret finns i Karlshamn i Blekinge. De erbjuder en bredd
av IT-tjänster som mer eller mindre handlar att bygga ett samarbete utefter kundens behov. Allt
från att vara en rådgivare vid investeringsbeslut till att ta totalansvar för företagets IT-miljö och
service. Circom lägger fokus på helheten och det långsiktiga samarbetat med sina kunder. Deras
varumärke handlar om förtroende och hög kompetensnivå.

Vad tycker andra kunder om Circom?
Under hösten gjordes en kundenkät hos 20 av Circoms befintliga kunder. Detta gjordes av en oberoende och utomstående aktör. Främst för att utvärdera samarbetet och hitta förbättringsmöjligheter i det dagliga arbetet. Resultatet av kundundersökningen finns att läsa på www.circom.se