Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Med drivkraft och vilja att förändra världen

Kan en glass lösa ett stort världsproblem? Med referens till ett växande folkhälsoproblem, som enligt studier bara blir mer och mer omfattande trots ökad medvetenhet om problematikens existens, kan man faktiskt hävda att en glass av helt vegetabiliskt ursprung – utan transfetter, mjölk, laktos eller kolesterol, kan förändra världen.

Att vi måste förändra våra kostvanor är tydligt – i princip dagligen kan vi läsa om hur angeläget det är att ta hand om sin hälsa genom att äta rätt och motionera. Trots att det finns mycket kunskap är förändringstakten låg. Studier visar att en stillasittande livsstil med mycket stress och felaktiga kostvanor ligger bakom utvecklingen av den växande folksjukdomen diabetes typ 2.
– Om man dubblar sin vikt ökar risken för diabetes nästan 100 gånger. Idag har cirka 600.000 svenskar diabetes och prognosen på en till två decenniers sikt är 900.000. Det motsvarar nästan tio procent av befolkningen vilket även är prognosen globalt innan 2050 enligt en ny studie, upplyser överläkare Krister Sjöberg vid Gastrosektionen på SUS Malmö.
Att något måste göras för att förbättra folkhälsan står med andra ord klart.

Bofoods strategi
För att underlätta processen med att förändra livsstil och kostvanor hos fler behövs ett större utbud av livsmedel som är hälsofrämjande och som är lätta att välja. Som smakar gott och som gör gott. Det är Bofoods strategi med glassen Lovice. Samma strategi gäller för de högkvalitativa rapsbaserade mat- och stekoljorna i Klokas sortiment som Bofood också marknadsför.
– Lovice är som en gräddglass – fast helt vegetabilisk. Den är dels ett svar på en ökande trend där allt fler blir laktosintoleranta, men är även i sig en fantastiskt god glass som utan tvekan är ett mer hälsosamt alternativ, säger Bo Funeteg, vd och grundare av Bofood.
Det är tack vare en unik raffineringsprocess som Bofood har lyckats utveckla en krämig glass med sojabönor som bas. Soja har goda hälsoeffekter bland annat tack vare en hög andel antioxidanter. Lovice är dessutom fettsnål och helt fri från transfetter och kolesterol.
– Våra produkter är en del i vårt ansvar för människor och miljö. I dagsläget fokuserar vi på soja, men vi kommer att bredda oss mot fler vegetabiliska alternativ, fortsätter Bo Funeteg. De produkter vi utvecklar ska vara bra ur hälsoperspektiv, därför väljer vi bort en del råvaror som är veganska men som inte är hälsofrämjande. För att förstärka hälsoeffekten har vi inlett ett samarbete med Probi i Lund. Tack vare samarbetet får vi nu använda deras patenterade bakteriekultur i vår veganska glass. På så vis förenar vi segmentet Functional foods med veganska trenden.

På väg att frälsa världen
Ett annat problem som utvecklats ur de överkonsumerande kostvanorna är relaterat till den tunga belastningen på miljön. Livsmedelsproduktionen står för stora delar av växthusgasutsläppen i världen.
– Jordens resurser räcker inte för att vi ska kunna fortsätta konsumera så som vi gör idag. Den vegetariska och veganska rörelsen kan bidra till förändring, och då har man gjort ett aktivt ställningstagande för både hälsa och miljö. Men det kommer inte av sig själv – det måste finnas ett genuint intresse och det kan vi skapa med riktigt bra produkter, förklarar Sven-Anders Christensson, som ansvarar för att bygga upp nya säljnätverk för Bofood.
Sven-Anders träffade Bo på en mässa och började då fatta intresse för den typ av innovativa livsmedel som Bo förespråkade. Att frälsa världen lät intressant. Sven-Anders, med sin bakgrund från globala storföretag och som konsult inom verksamhetsutveckling, kände att han kunde tillföra mycket i Bofoods utveckling.
– Det här är det absolut mest spännande arbetet jag har haft. Här är det livsstilsförändringar vi talar om. Man får en möjlighet att förändra genom att företräda produkter som är bra ur alla perspektiv, säger Sven-Anders.