Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Med en ryggrad av stål

Hällefors har under de senaste decennierna genomgått en stor förändring både som företagar- och boendekommun. Från att ha varit en särpräglad bruksort uppbyggd kring ståltillverkning har Hällefors idag ett mycket bredare näringsliv med många spännande nischer.

Hällefors ryggrad är till stor del fortfarande byggd av stål, det vill säga med en stark stålindustri som fortfarande är en viktig utvecklingsmotor för kommunen. Ovako är ortens största privata arbetsgivare med drygt 500 anställda. Samtidigt växer många andra branscher i Hällefors, dels underleverantörer till stål- och verkstadsindustrin, men även inom nya nischer som besöksnäring, livsmedelsproduktion och måltidskoncept.

Nya nischer men gamla motorer
Tidigare tillverkades en av Sveriges mest uppskattade ciderdrycker i Hällefors. Anläggningen finns fortfarande, men ägs idag av Spendrups som även äger Loka brunn. Idag tillverkas Lokas omtyckta vatten i Hällefors och i det gamla bryggeriet framställs idag ölet 117.
– Spendrups har liksom Ovako bidragit till en stark utveckling av Hällefors som attraktiv etableringsort. Båda är företag som lockar till sig andra aktörer, dels underleverantörer, men även olika typer av serviceföretag som erbjuder kringtjänster som passar den här typen av större industriföretag, berättar kommunstyrelsens ordförande Annahelena Jernberg.
En annan aktör som betyder mycket för kommunen är Grythyttans Gästgivaregård, som nyligen fått Spendrups som nya ägare. Enligt Annahelena är gården en symbol för Hällefors kommun generellt. Gården byggdes redan 1640 på order av Drottning Kristina som lät bygga värdshus över hela landet. Idag är den en av kommunens främsta konferensanläggningar och en viktig drivmotor för Hällefors som besökskommun.

Innovativt centrum för hållbar design
I Hällefors ska det vara enkelt att bo och verka. Kommunen erbjuder bland annat generösa markområden för etablering till konkurrenskraftiga priser.
Annahelena berättar att entreprenörskap har uppmuntrats genom olika event, utställningar och kulturarrangemang i Formens Hus. Dessa aktiviteter har bidragit till att Formens Hus fått en ny inriktning som mötesplats för näringslivet och kommunens medborgare.
Även som tiden som designcenter är förbi för Formens Hus så finns en förberedande design utbildning kvar i Hällefors, ett arv som vittnar om den starka design anda som ändå lever kvar och frodas i kommunen.

Nya sjönära tomtytor kartläggs
Hällefors är en konkurrenskraftig företagskommun som dessutom präglas av hög livkvalitet. Här finns ett rikt natur- och föreningsliv. Stora delar av kommunen erbjuder i princip orörda naturområden för den som uppskattar friluftsliv, samt ett antal fina fiskeområden för den som söker det.
– Det pågår just nu en kartläggning av kommunens sjönära områden där vi har för avsikt att tillgängliggöra nya tomter för framtida bostadsbyggnation. Det kommer troligtvis att bli ett stort intresse kring det arbetet framöver, säger Annahelena Jernberg.